SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
3
8
4
4
6
5
Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách 09 Tháng Năm 2014 4:30:00 CH

Thông Báo về Người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh

 

THÔNG BÁO
Về Người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh
                                                                                                         
          Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;     
           Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh thông báo đến các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và các cơ quan báo chí:
1.     Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh:
a)           Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh:
-               Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
-               Số điện thoại 08.35103.874
-               Địa chỉ email: nttha.binhthanh@tphcm.gov.vn
b)          Người được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh giao nhiệm vụ phát ngôn:
-               Họ và tên: Phan Văn Định - Chánh Văn phòng UBND quận
-               Số điện thoại 08.38412.366
-               Địa chỉ email: pvdinh.binhthanh@tphcm.gov.vn
2. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh sẽ ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch hoặc thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể.
Khi thực hiện ủy quyền thì họ tên, chúc vụ, số điện thoại và địa chỉ email của Người được ủy quyền phát ngôn, văn bản ủy quyền sẽ được đơn vị cung cấp bằng file để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hoặc trang tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền.
3.     Địa điểm thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí: Phòng họp Hội đồng Nhân dân quận Bình Thạnh, số 6 Phan Đăng Lưu, phường 14, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh thực hiện định kỳ việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí vào thời điểm thích hợp theo quy định.

 


Số lượt người xem: 1612    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm