SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
0
7
3
4
5
3
Phát triển Kinh tế - Xã hội 15 Tháng Mười Một 2018 11:30:00 SA

Hưởng ứng Ngày truyền thống ngành Quản lý đất đai Việt Nam (03/10)

Khai thác, sử dụng đất đai hiệu quả theo hướng phát triển bền vững

 

Ngày 03/10 hàng năm được chọn là "Ngày truyền thống ngành Quản lý đất đai Việt Nam". Việc tổ chức ngày này nhằm giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành.
Trải qua 73 năm (03/10/1945 - 03/10/2018), ngành Quản lý đất đai Việt Nam đã từng bước trưởng thành và phát triển, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là việc xây dựng hệ thống chính sách đất đai ngày một hoàn thiện hơn, mang lại những tác động sâu rộng từ những chuyển biến trong quan hệ ruộng đất, nông nghiệp và phát triển nông thôn, đến việc hình thành và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của Nhân dân được nâng lên. Tài nguyên đất quốc gia ngày càng được điều tra một cách toàn diện hơn, xác định đúng tiềm năng làm cơ sở cho việc khai thác, sử dụng đất đai tiết kiệm, có hiệu quả theo hướng phát triển bền vững.
 
 
(Ảnh: AK st)
 
Tại quận Bình Thạnh, công tác quản lý đất đai luôn được quan tâm, việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết từng bước vấn đề ô nhiễm môi trường và thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Nổi bật là công tác tham mưu ban hành văn bản thi hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai. Trong 6 tháng đầu năm 2018, quận hoàn thành công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 và thống kê đất đai năm 2017; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 06/7/2017 của UBND quận Bình Thạnh về triển khai công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu; tiếp tục triển khai thực hiện chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020 (đã xây dựng và lắp đặt 1.335/1.348 nhà vệ sinh tự hoại bằng nhựa PE, đạt tỷ lệ 99%; giải quyết 2.313/2.845 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đúng hạn, đạt 81,30%. Tổ chức bộ máy của ngành không ngừng được củng cố, kiện toàn. Bên cạnh đó, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức chính sách, pháp luật về đất đai cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư.
Với truyền thống 73 năm xây dựng và phát triển, tin tưởng rằng trong thời gian tới ngành Quản lý đất đai phát huy vai trò tiên phong, nỗ lực vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý đất đai để cùng với các cấp, các ngành hoàn thành mục tiêu đưa nước ta sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
AK

Số lượt người xem: 322    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm