SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
3
8
4
5
1
8
Phát triển Kinh tế - Xã hội 04 Tháng Tư 2019 12:05:00 CH

Giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019

 

Ngày 24/12/2018, UBND quận Bình Thạnh ban hành quyết định giao cho các cơ quan cấp quận và các UBND phường chỉ tiêu về dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019. Kèm theo Quyết định này có các chỉ tiêu bao gồm:
Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:
Chỉ tiêu dự toán pháp lệnh 5.866.000 triệu đồng
Chỉ tiêu dự toán của quận 5.926.365 triệu đồng
Tổng thu ngân sách quận:      
Chỉ tiêu dự toán pháp lệnh 1.402.491 triệu đồng
Trong đó: Bổ sung từ ngân sách thành phố 621.282 triệu đồng               
Chỉ tiêu dự toán của quận 1.412.448 triệu đồng
Trong đó: Bổ sung từ ngân sách thành phố 621.282 triệu đồng
Tổng chi ngân sách quận  
Chỉ tiêu dự toán pháp lệnh 1.402.491 triệu đồng
Chỉ tiêu dự toán của quận 1.412.448 triệu đồng
Trong đó số bổ sung từ ngân sách cấp quận cho ngân sách phường: 228.628 triệu đồng.
Căn cứ dự toán ngân sách năm 2019 được giao, các đơn vị tiếp tục thực hiện cơchế thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2019 từ các nguồn: tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ), một phần nguồn thu được để lại theo chế độ năm 2019 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu, từ 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương. Ngoài ra, còn trích từ 50% kinh phí ngân sách địa phương giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính (do thực hiện tinh giản biên chế và đổi mới, sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị) và các đơn vị sự nghiệp công lập (do thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập). Thêm vào đó, còn có nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư chuyển sang (nếu có).
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ký.
XQ

Số lượt người xem: 456    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm