SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
7
1
7
0
9
4
Hoạt động Đảng 03 Tháng Hai 2020 2:45:00 CH

KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2020)

Sáng ngời bản lĩnh và trí tuệ

 

Tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, vào tối ngày 05/01/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài và muôn vàn kính yêu của dân tộc, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, đã nói: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!”
Từ ý niệm của Các Mác, Ph.Ăng-ghen, V.I.Lê-nin về Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh, ở phần cuối bài nói, đã đưa ra một hình tượng về Đảng tiên phong:
“Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao,
Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình.
Đảng ta là đạo đức, là văn minh,
Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no.
Công ơn Đảng thật là to,
Ba mươi năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng”.
Lịch sử cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng đến nay đã minh chứng điều Người nói.
Khi mới ra đời, Đảng ta chỉ vẻn vẹn có 40 chi bộ và 565 đảng viên ở trong cảnh “nước đã mất, dân phải làm nô lệ”. Chính quyền thực dân thẳng tay đàn áp, bắt bớ, tù đày, chém giết những người yêu nước và cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thác ghềnh, mọi phong ba bão táp và những bước hiểm nghèo, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chính trong những năm tháng đó, Đảng đã thể hiện rất rõ bản lĩnh chính trị vững vàng của một đảng cách mạng.
Sau cao trào 1930 - 1931, cách mạng nước ta bị dìm trong bể máu của sự khủng bố vô cùng ác liệt của kẻ thù. Đảng ta đã tỉnh táo và sáng suốt lãnh đạo cách mạng vượt qua thế hiểm để rồi với chương trình hành động được công bố năm 1932, chẳng những thế và lực của cách mạng dần dần hồi phục, mà còn phát triển và chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho sự vùng dậy oanh liệt của một cao trào mới rộng lớn trong những năm 1936 - 1939.
“Đứng lên, thân cỏ, thân rơm!
Búa liềm không sợ súng gươm bạo tàn” (1)
Vào tuổi 15, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân tiến hành đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
Tháng Tám năm 1945 là một thời điểm có tính bước ngoặt của lịch sử Việt Nam. Đảng ta đã chọn đúng thời cơ, quyết định giành chính quyền ngay sau khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh và trước khi họ kéo vào Đông Dương. Đó là một quyết định thể hiện tầm nhìn chiến lược và nhạy cảm về chính trị. Bản lĩnh chính trị của Đảng và Bác Hồ trong Cách mạng Tháng Tám 1945 thể hiện ở sự lãnh đạo sáng suốt, kiên quyết, kịp thời, nhạy bén, bình tĩnh, thận trọng và sáng tạo rất cao. Nhờ đó, cách mạng nhanh chóng thắng lợi và ít tổn thất nhất.
“Trăm năm mất nước mất nhà
Hôm nay mới cất lời ca tiếng cười” (2)
Sau khi giành được độc lập, chính quyền cách mạng non trẻ phải đương đầu với những thách thức nặng nề, nhất là những âm mưu đen tối của thù trong, giặc ngoài, tình thế cách mạng như “ngàn cân treo sợi tóc”. Lúc này Đảng và Chính phủ ta lúc phải tạm thời hòa hoãn với quân Tưởng Giới Thạch ở miền Bắc để tập trung đối phó với thực dân Pháp xâm lược Nam Bộ; lúc chuyển sang hòa hoãn với thực dân Pháp để gạt gần 20 vạn quân Tưởng về nước, đồng thời chuẩn bị cần thiết đối phó với chiến tranh lan ra cả nước. Những quyết định của Đảng ta và Bác Hồ trong thời kỳ hiểm nghèo này phản ánh tuyệt vời về bản lĩnh chính trị vững vàng, sáng suốt khi đánh giá tình hình.
Đến khi mọi sự nhân nhượng và thiện chí của Đảng ta không được đối phương đáp lại, khi lực lượng kháng chiến đã được chuẩn bị về căn bản, vào tháng 12/946, Đảng ta phát động Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây là một quyết định hết sức đúng đắn, đúng lúc, thể hiện sự bình tĩnh, tự tin, biết mình, biết người và chủ động của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Và đến khi chưa tròn 25 tuổi, Đảng ta tổ chức toàn dân, toàn quân làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội năm châu, chấn động địa cầu, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, nhanh chóng tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam.
Sau 20 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, để bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam và thống nhất Tổ quốc, Nhân dân ta kết thúc thắng lợi huy hoàng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Từ đây, Tổ quốc ta được độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. Với thắng lợi này, tại Đại hội lần thứ IV của Đảng ta đã nhấn mạnh: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của Nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế lớn và có tính thời đại sâu sắc”.
Tiếp theo đó, sau hơn bốn thập kỷ xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, nhất là trên 30 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những thành tựu hết sức quan trọng, tạo thế và lực mới đưa đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Kỷ niệm ngày thành lập Đảng, chúng ta tự hào biết bao về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tư tưởng của Người cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin khoa học và cách mạng mãi mãi soi sáng con đường chúng ta đi.
“Lòng ta ơn Đảng đời đời
Ngược xuôi đôi mặt một lời song song.
Ngàn năm xưa nước non Hồng
Còn đây, ơn Đảng nối dòng dài lâu
Ngàn năm, non nước mai sau
Đời đời ơn Đảng càng sâu càng nồng”.(3)
Càng tự hào bao nhiêu về Đảng trong chặng đường đã qua, càng thấy rõ trách nhiệm nặng nề và vai trò to lớn của đội ngũ đảng viên đối với Tổ quốc, với dân tộc trong chặng đường sắp tới. Sứ mệnh lịch sử đó đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo đảm cho Đảng ta vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
Với truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc, với bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đưa nước nhà tiến nhanh, tiến mạnh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
“Dù cho vật đổi sao dời,
Nguyện cùng Đảng - Bác một lời sắt son” (4)
 
(1 - 4): Lời thơ Tố Hữu.

                                                                                                                           NGUYỄN XUYẾN


Số lượt người xem: 185    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm