SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
7
1
7
3
8
1
Hoạt động Đảng 18 Tháng Giêng 2020 12:25:00 CH

Trí tuệ và bản lĩnh của Đảng ta

 

Mùa xuân 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo Nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đấu tranh anh dũng đánh thắng các kẻ thù xâm lược, thống nhất đất nước, làm nên mùa xuân ấm no, tự do, hạnh phúc. Đồng hành cùng những mùa xuân dân tộc, Đảng ta không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, xứng đáng với vai trò sứ mệnh của mình, khởi xướng và thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Ngày nào còn một người dân nghèo khổ thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ. Cho nên, Đảng vừa lo tính công việc lớn đồng thời lại luôn luôn quan tâm đến những việc nhỏ như tương cà mắm muối cần thiết cho đời sống hàng ngày của nhân dân. Đảng ta vĩ đại vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích nào khác”.
Những năm tháng chống kẻ thù xâm lược, mọi người dân Việt Nam đều chiến đấu dưới cờ Đảng quang vinh. Đảng ta đã lãnh đạo Nhân dân giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giành được những thành tựu vĩ đại. Thực tiễn quá trình cách mạng Việt Nam cho thấy, nhờ có đường lối chiến lược đúng đắn Đảng ta đã đề ra ngay từ đầu, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Mở đầu cao trào cách mạng (1930 - 1931), tới cao trào cách mạng vận động dân chủ (1936 - 1939) và kết thúc là cao trào giải phóng dân tộc (1939 - 1945); khởi nghĩa tháng Tám thành công lập nên nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa. Cuộc kháng chiến lần thứ nhất đánh thắng chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, giải phóng miền Bắc, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới. Tiếp đó, là đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, ngày 30/4/1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nhất là công cuộc đổi mới đã làm biến đổi sâu sắc diện mạo đất nước. Thế kỷ XX đã đi vào lịch sử dân tộc với những trang sử vẻ vang chói lọi, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của Đảng Cộng sản quang vinh.
 
Đoàn Chủ tịch Đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TNN st)
Trải qua gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội, kể từ Đại hội VI (năm 1986), 30 năm thực hiện Cương lĩnh, nhất là 10 năm gần đây, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Vị thế và uy tín quốc tế của Đảng, Nhà nước và đất nước ngày càng được nâng cao.
Bước vào thế kỷ XXI, đặc biệt, trong nhiệm kỳ khóa XII, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật: Kinh tế tăng trưởng liên tục và cao hơn nhiệm kỳ trước, trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh; kinh tế vĩ mô ổn định và từng bước được tăng cường.
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chuyển biến mạnh mẽ, quyết liệt, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả rõ rệt, được Nhân dân hoan nghênh, đồng tình, tin tưởng và ủng hộ. Sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Với bề dầy truyền thống 90 năm kinh nghiệm, với trí tuệ và bãn lĩnh vững vàng, trong xu thế hội nhập quốc tế, Đảng Cộng sản Việt Nam quyết tâm đưa đất nước ta phát triển mạnh mẽ, toàn diện, xã hội bình đẳng, đất nước thanh bình, giàu mạnh, văn minh, xứng đáng với sự tin yêu của Nhân dân dành cho Đảng.
NGUYỄN VĂN THANH

Số lượt người xem: 191    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm