SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
0
2
2
6
2
Hoạt động Đảng 13 Tháng Sáu 2019 11:35:00 SA

Chấn chỉnh các hoạt động tại Ban Tiếp công dân của quận

 

Ngày 23/5/2019, UBND quận Bình Thạnh ban hành thông báo về việc chấn chỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và chấp hành nội quy, chế độ làm việc tại Ban Tiếp công dân của quận.
Theo văn bản, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND quận phải nghiêm túc chấp hành đúng ngày giờ tham dự, chuẩn bị hồ sơ và tham mưu cho lãnh đạo UBND quận liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại các buổi tiếp công dân định kỳ, đột xuất; các buổi tiếp xúc đối thoại giải quyết khiếu nại và các cuộc họp tư vấn của lãnh đạo UBND quận. Đồng thời, phải nghiêm túc thực hiện các nội dung kết luận chỉ đạo của lãnh đạo UBND quận sau các cuộc họp. Phải có kế hoạch, bố trí lịch tiếp công dân cụ thể theo quý, niêm yết lịch tiếp công dân của đơn vị tại trụ sở tiếp công dân của quận và công khai trên website Cổng thông tin điện tử của quận. Quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan trong tiếp công dân; trong quá trình tham mưu UBND quận giải quyết đơn thư của công dân. Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc phải báo cáo lãnh đạo đơn vị để có chỉ đạo kịp thời hoặc xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND quận. Mặt khác, cần phối hợp với Ban Tiếp công dân quận để theo dõi, báo cáo, thống kê kết quả thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo UBND quận trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.
Ngoài ra, các đơn vị, phòng ban chuyên môn thuộc UBND quận và các UBND phường phải chủ động thực hiện công tác tiếp công dân; tăng cường công tác giải quyết đơn thư của công dân đúng quy định, hạn chế tình trạng quá hạn, gây bức xúc cho người dân. Riêng Chủ tịch UBND các phường sau khi nhận đơn thư của công dân phải xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, ban hành văn bản trả lời đơn cho công dân và gửi kết quả đến Ban Tiếp công dân quận để theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND quận.                                                                                         
                                                                                                                                                                  THU HÀ

Số lượt người xem: 247    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm