SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
0
9
2
9
9
0
Hoạt đông Đoàn thể 20 Tháng Mười Hai 2018 5:35:00 CH

Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị

 

Ngày 19/10/2018, UBMTTQVN quận Bình Thạnh tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành quy định về việc MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Chỉ thị 19-CT/TU ngày 23/10/2013 của Thành ủy về tiếp tục thực hiện Quy chế "MTTQVN giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư".
Tham dự có lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận; đại diện các Ban xây dựng Đảng; đại diện Hội LHPN, Quận đoàn, Hội CCB, LĐLĐ, Ban Tư vấn dân chủ - pháp luật quận; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN 20 phường, Hội LHPN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; trưởng Ban Thanh tra nhân dân phường; trưởng phó Ban công tác Măt trận 89 khu phố.
Ngày 19/10/2018, UBMTTQVN quận Bình Thạnh tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành quy định về việc MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Chỉ thị 19-CT/TU ngày 23/10/2013 của Thành ủy về tiếp tục thực hiện Quy chế "MTTQVN giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư".
Tham dự có lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận; đại diện các Ban xây dựng Đảng; đại diện Hội LHPN, Quận đoàn, Hội CCB, LĐLĐ, Ban Tư vấn dân chủ - pháp luật quận; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN 20 phường, Hội LHPN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; trưởng Ban Thanh tra nhân dân phường; trưởng phó Ban công tác Măt trận 89 khu phố.
Nhìn chung trong 5 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố, sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, công tác giám sát có nhiều tiến bộ, hình thức giám sát đa dạng, nội dung giám sát trên nhiều lĩnh vực, cách thức tổ chức có nhiều sáng tạo, đưa ra nhiều kiến nghị thiết thực, sát với yêu cầu và điều kiện thực tế, bảo đảm tính khả thi.
 Hoạt động giám sát của UBMTTQ quận huy động được sự tham gia tích cực của các đoàn thể chính trị - xã hội quận; phát huy vai trò giám sát của UBMTTQ 20 phường; thông qua hoạt động của Ban TTND; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tiếp tục được duy trì thực hiện và từng bước có hiệu quả. Nhiều ý kiến phản biện xã hội của UBMTTQVN quận, phường được các cơ quan, đơn vị soạn thảo văn bản tiếp thu, đã và đang trở thành một kênh thông tin quan trọng, cần thiết giúp Quận ủy, UBND quận khi xem xét, quyết định các vấn đề trong công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý trên địa bàn quận.
UBMTTQ các phường tham mưu tốt cho cấp ủy Đảng tập trung chỉ đạo triển khai quán triệt các quyết định của Bộ Chính trị khá đồng bộ và sâu rộng trên địa bàn phường; tổ chức nghiêm túc việc triển khai và ban hành văn bản để triển khai thực hiện giúp người dân nâng cao nhận thức trong thực hiện quy chế, quy định về giám sát, phản biện xã hội và tổ chức cho Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tạo sự thống nhất về nhận thức, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện.
  
Tại hội nghị, có 6 tập thể được khen thưởng với những thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy.                                                                             
TC

Số lượt người xem: 225    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm