SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
2
4
2
0
1
An ninh quốc phòng 30 Tháng Mười Một 2018 4:35:00 CH

Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh

 

Ngày 29/9/2018, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh quận Bình Thạnh tổ chức lớp phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2018.
Tham dự có 120 thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự, được phổ biến 4 chuyên đề: trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện nghĩa vụ quân sự; Hoàng Sa - Trường Sa là chủ quyền của Việt Nam; tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận Bình Thạnh và Thành phố Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản của các Luật (Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự; Dân quân tự vệ; Biên giới quốc gia; Biển Việt Nam; Pháp lệnh Dự bị động viên)...
·                      Ngày 06/10/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Bình Thạnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa XIII và khóa XIV - năm 2018.
Có khoảng 200 cán bộ quản lý ngoài doanh nghiệp nhà nước, trưởng các đoàn thể khu phố, tổ dân phố - Mặt trận, người có uy tín trong cộng đồng tham dự.
 
 
Đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. (Ảnh: VM)
 
Các đại biểu được hướng dẫn các chuyên đề: phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình"; bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; chiến lược quốc phòng an ninh của một số nước có liên quan đến Việt Nam; tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.                                      
    đặng thịnh – tc

Số lượt người xem: 752    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm