SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
0
0
4
3
8
An ninh quốc phòng 07 Tháng Chín 2018 12:10:00 CH

Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (dành cho đối tượng 4)

 

Ngày 23/5/2018, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh quận Bình Thạnh phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (dành cho đối tượng 4).
Tham dự có các đồng chí Thái Thị Hồng Nga, UVBTV Quận ủy - Phó Chủ tịch UBND quận; Phạm Đức Châu Trần, UVBTV Quận ủy - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận; Nguyễn Minh Nhơn, QUV - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận; Đoàn Thanh Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận và các học viên là giáo viên các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn quận.
Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phạm Đức Châu Trần nhấn mạnh: thông qua lớp bồi dưỡng sẽ trang bị cho các học viên những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới, hiểu rõ âm mưu thủ đoạn "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở đó, có nhận thức đúng, đề cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và vận dụng kiến thức đã tiếp thu vào tuyên truyền cho cán bộ, học sinh trong nhà trường hiểu rõ về nhiệm vụ và trách nhiệm tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn quận.  
 
Đồng chí Phạm Đức Châu Trần, UVBTV - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận phát biểu tại lễ khai giảng.
(Ảnh: VM)
 
Lớp bồi dưỡng này có các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới. Luật Biển Việt Nam. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.                                          
 thu hà

Số lượt người xem: 324    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm