SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
2
6
0
2
4
6
An ninh quốc phòng 04 Tháng Chín 2018 10:35:00 SA

Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2017

 

Ngày 09/5/2018, UBND quận Bình Thạnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Tham dự có Thượng tá Nguyễn Tiến Thọ, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh thành phố, đại diện cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP&AN thành phố; đồng chí Vũ Ngọc Tuất, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; đồng chí Thái Thị Hồng Nga, UVBTV Quận ủy -Phó Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN quận chủ trì hội nghị.
Năm 2017, Hội đồng GDQP&AN quận tham mưu cho Quận ủy, UBND quận ban hành các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác GDQP&AN một cách kịp thời, đồng bộ và kiện toàn về nhân sự thành viên Hội đồng. Trong năm qua, cơ quan thường trực Hội đồng GDQP&AN quận phối hợp Ban Tổ chức Quận ủy, phòng Nội vụ thường xuyên rà soát các đối tượng 2, 3, 4 đã và chưa tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh để tham mưu Quận ủy, UBND quận cử tham dự các lớp do Hội đồng GDQP&AN Quân khu, thành phố và quận tổ chức đúng, đủ thành phần, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Cử 43 đồng chí đối tượng 2, 3 tham gia các lớp bồi dưỡng và cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh do Hội đồng GDQP&AN Quân khu, thành phố tổ chức; Riêng Hội đồng GDQP&AN quận tổ chức 7 lớp bồi dưỡng, 2 lớp cập nhật, 1 lớp tập huấn luật và 3 lớp phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 và đối tượng khác, có 1.237 người tham dự. Song song đó, 4 cụm phường tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 370 thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, Hội đồng GDQP&AN quận cũng đã hoàn thành chương trình môn GDQP&AN năm học 2016 - 2017 cho 9 trường Trung học phổ thông trên địa bàn với 10.508 học sinh.
 
 
Đại biểu tham dự tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017. (Ảnh: VM)
 
Năm 2018, Hội đồng GDQP&AN quận Bình Thạnh xác định tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh toàn dân. Trọng tâm là bồi dưỡng những quan điểm của Đảng, Nhà nước về chiến lược quốc phòng và an ninh trong thời kỳ mới, kết hợp kinh tế, đối ngoại gắn với quốc phòng và an ninh. Trong đó, tập trung quán triệt những nguyên tắc cơ bản về Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý nhiệm vụ quốc phòng trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, yêu cầu mới về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, tập trung giáo dục quan điểm, đường lối quân sự của Đảng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; truyền thống cách mạng của đất nước, của thành phố và của quận Bình Thạnh. Thêm vào đó, nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh; tuyên truyền chủ quyền biên giới, biển đảo, định hướng cho Nhân dân, học sinh, sinh viên trên các trang mạng xã hội, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tại hội nghị, UBND quận Bình Thạnh khen thưởng 9 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017.                       

                                                                                                                                                                        xuân hưng


Số lượt người xem: 270    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm