SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
3
2
5
3
7
0
An ninh quốc phòng 18 Tháng Giêng 2020 1:05:00 CH

Lực lượng vũ trang quận Bình Thạnh luôn đổi mới, nâng cao

Chất lượng giáo dục chính trị

 

Xây dựng lực lượng vũ trang quận vững mạnh về chính trị để làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu là mục tiêu hàng đầu của đơn vị. Một trong các yếu tố quan trọng là phải thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị; qua đó, nhằm thống nhất về nhận thức và hành động, giúp cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang (LLVT), những năm qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự quận Bình Thạnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” của Bộ Quốc phòng. Để làm tốt công tác này, Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự quận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cần đổi mới cách thức, phương pháp tiến hành; gắn với quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Các bước được tiến hành theo phương châm: “Kết hợp giữa phương pháp giáo dục truyền thống với hiện đại”; thể hiện qua các phương pháp hỏi - đáp; diễn giải (đưa ra các dẫn chứng minh họa thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ trình chiếu để người học dễ hiểu, góp phần nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng). Ngoài ra, còn vận dụng linh hoạt các hình thức, như: tham quan, học tập tại các Nhà truyền thống quận, thành phố, Bảo tàng Quân khu 7, di tích lịch sử, văn hóa… góp phần làm phong phú thêm nội dung, chương trình học. Ngoài ra, hình thức, phương pháp kiểm tra chính trị cũng được đổi mới. Kết hợp kiểm tra trắc nghiệm với viết bài tự luận nội dung bắt buộc; coi trọng nội dung vận dụng kiến thức vào thực tiễn tình hình cơ quan, đơn vị và chức trách nhiệm vụ, qua đó đánh giá đúng nhận thức chính trị của từng học viên.
 
Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên nghiên cứu tài liệu, sách báo để bổ sung kiến thức. (Ảnh: XH)
Tuyên truyền, giáo dục là yêu cầu có tính quyết định trong giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang quận đều tổ chức tuyên truyền, quán triệt nhiều chủ đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó tuyên truyền, học tập các tác phẩm và bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh; về chuẩn mực con người Việt Nam; phong cách, lối sống của người quân nhân cách mạng... với nhiều nội dung, hình thức được đổi mới như: sinh hoạt trong các ngày lễ, kỷ niệm; thông báo chính trị - thời sự, đọc báo, xem truyền hình; hội thi; hội thao; văn hóa, văn nghệ; gặp mặt tôn vinh các điển hình; mô hình “Mỗi ngày một lời dạy của Bác”... Từ đó góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ, hoàn thiện hơn về phong cách người quân nhân cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với những kiến thức được trang bị cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận luôn tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng theo phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.
 
Chiến sĩ lực lượng dân quân tham quan Nhà truyền thống quận. (Ảnh: XH)
Cùng với việc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, luôn có nhiều phong trào hành động cách mạng được triển khai và đạt hiệu quả thiết thực. Đó là phong trào thi đua Quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, như: “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”, “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó xuất hiện nhiều cách làm hay, phát huy được hiệu quả như các mô hình: Chiến sĩ dân quân quận Bình Thạnh trung thực, trách nhiệm, gắn bó với Nhân dân, xung kích thực hiện nhiệm vụ; “Nâng bước chân em tới trường” bảo trợ học tập cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi của đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang quận; tăng gia rau sạch bằng phương pháp thủy canh của Ban chỉ huy Quân sự Phường 5; Ban chỉ huy Quân sự Phường 21 phối hợp Công đoàn cơ quan UBND phường phát cơm từ thiện 2 lần/tháng, với khoảng 120 phần hoặc phát cơm từ thiện định kỳ hằng quý, với khoảng 400 suất cho bệnh nhân nghèo của Cụm thi đua 4... đã để lại tình cảm tốt đẹp về hình ảnh người “Bộ đội Cụ Hồ”, người “Chiến sĩ sao vuông” trong lòng Nhân dân. Đồng thời, tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Các nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị đều luôn được đổi mới phù hợp với từng đối tượng và sự phát triển yêu cầu nhiệm vụ. Qua đó, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, dự bị động viên nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; tình hình nhiệm vụ, truyền thống, lịch sử của Đảng, dân tộc, quân đội và địa phương; âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch... Đồng thời, tăng cường giáo dục phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, điều lệnh, điều lệ quân đội... cho cán bộ chiến sĩ. Qua đó, định hướng xác định rõ mục tiêu lý tưởng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận nhà.
XUÂN HƯNG

Số lượt người xem: 484    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm