SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
7
2
3
7
2
9
Văn hóa - Xã hội 20 Tháng Mười Hai 2018 5:05:00 CH

Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận Bình Thạnh giai đoạn 2018 - 2025

 

Ngày 30/10/2018, UBND quận Bình Thạnh ban hành kế hoạch hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2025.
Có một số chỉ tiêu cụ thể cần phấn đấu thực hiện gồm: phấn đấu 100% cán bộ phụ trách dân tộc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Phấn đấu đến năm 2025, đạt chỉ tiêu từ 95% đến 100% hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin về giới và pháp luật về bình đẳng giới.
Trong quá trình thực hiện có một số nội dung cần tập trung là xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án và phát hành các tài liệu tuyên truyền Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận giai đoạn 2018 - 2025” và kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm; lồng ghép kế hoạch thực hiện Đề án với kế hoạch “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2021 trên địa bàn quận Bình Thạnh”. Phát hành các tài liệu tuyên truyền của Ban Dân tộc thành phố; xây dựng nội dung các chủ trương, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới dưới hình thức hỏi đáp (tờ gấp, cẩm nang, sách bỏ túi, sổ tay truyền thông).
Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, cần thường xuyên đăng tải, cập nhật các Luật mới, Nghị định mới, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; các chỉ tiêu, mục tiêu, chương trình quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn quận; các tình huống pháp lý có liên quan đến bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình trên trang thông tin điện tử của quận để giúp đồng bào dân tộc thiểu số dễ dàng tiếp cận, tra cứu, tìm hiểu thông tin. Song song đó, tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới, thông qua tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại những khu vực trọng điểm, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (thực hiện lồng ghép với kế hoạch đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận).
Các đơn vị chức năng, các phường phối kết hợp với UBMTTQVN, các đoàn thể quận tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú và phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào dân tộc; trong đó, lồng ghép các nội dung vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội như các hội thi, tiểu phẩm về luật bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, các nội dung liên quan đến yếu tố giới. Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, vận động với các hoạt động giao lưu văn hóa, lễ hội, hoạt động hòa giải tại các cộng đồng, các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt TDP-MT để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới trong cộng đồng dân cư nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.
Ngoài ra, cần nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về bình đẳng giới cho người có uy tín, đội ngũ cán bộ phụ trách công tác dân tộc, đội ngũ cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới, đội ngũ cán bộ phụ trách công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, khu phố, TDP-MT có đồng bào dân tộc sinh sống (thực hiện lồng ghép với kế hoạch đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận).
Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của Ban quản trị, chức sắc, chức việc, người đại diện, người có uy tín tại các hội quán, các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo trong việc tuyên truyền, vận động thực hiện bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận. Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, vận động thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về bình đẳng giới với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, cần tăng cường các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe cho phụ nữ và nam giới, kiến thức kế hoạch hóa gia đình. Mở rộng các hoạt động truyền thông đối với người đủ tuổi kết hôn về sức khỏe tiền hôn nhân.
Kế hoạch hỗ trợ này được thực hiện từ năm 2018 đến ngày 31/12/2025.
                                           xq

Số lượt người xem: 102    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm