SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
5
1
4
8
8
3
Tin tức sự kiện 19 Tháng Mười 2017 9:50:07 CH
QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 ĐỐI VỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ ĐƯƠNG NHIÊN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH  (16/10/2017)
QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 ĐỐI VỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ ĐƯƠNG NHIÊN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH I. MÔ TẢ: Quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục đăng ký giám hộ đương nhiên có yếu tố nước ngoài tại UBND quận Bình Thạnh cho phép người có yêu cầu về ...
QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 I VỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH  (16/10/2017)
QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 ĐỐI VỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH I. MÔ TẢ: Quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại UBND quận Bình Thạnh cho phép người có yêu cầu về thủ tục hành chính điền ...
QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 I VỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH  (16/10/2017)
QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 ĐỐI VỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH I. MÔ TẢ: Quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại UBND quận Bình Thạnh cho phép người có yêu cầu về thủ tục hành ...
QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 ĐỐI VỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH  (16/10/2017)
QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 ĐỐI VỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH I. MÔ TẢ: Quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài tại UBND quận Bình Thạnh cho phép người có yêu cầu về thủ tục hành chính ...
Quyết định phê duyệt Quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về lĩnh vực hộ tịch trên địa bàn quận Bình Thạnh  (16/10/2017)
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 7616 /QĐ-UBND Bình Thạnh, ngày 07 tháng 9 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về lĩnh vực hộ tịch trên địa bàn quận Bình Thạnh ...
Kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017)  (26/09/2017)
  
Những ngày hào hùng Cách mạng tháng 8 năm 1945
Phát huy đại đoàn kết dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám, vững bước đi tới tương lai  (26/09/2017)
  
Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng 8 năm 1945. Hiện nay, tinh thần tạo nên sức mạnh ấy đang tiếp tục tác động mạnh mẽ đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Từ năm 1941, sau 30 năm xa Tổ quốc trở về lãnh đạo cách mạng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã dày công xây dựng khối ...
Vài nét về các bộ, ngành có chung Ngày truyền thống 28/8  (26/09/2017)
  
Trong tổng số trên mười bộ, ngành được thành lập vào ngày 28/8/1945 có ngành công tác Văn phòng hành chính; ngành Tổ chức Nhà nước và các Bộ Thông tin - Tuyên truyền, Tài chính, Tư pháp, Lao động. Và ngày 28/8 lịch sử ấy sau này trở thành ngày truyền thống chung của các bộ, ngành vừa nêu trên. Về ngành Công tác văn phòng hành chính Nhà nước; ...
Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tỊch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2017)  (26/09/2017)
  
Bác Tôn Đức Thắng, tinh hoa của dân tộc Việt Nam
Người chiến sĩ Công an trên mặt trận phòng chống tội phạm  (26/09/2017)
  
Đồng chí Lê Thanh Tâm là một trong những gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 6 lời dạy của Bác Hồ dành cho lực lượng Công an nhân dân. Đồng chí Tâm nguyên là Phó Trưởng công an Phường 25, phụ trách công tác phòng chống tội phạm, trước đây là Phó Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm