SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
3
7
3
4
5
2
Văn bản quy phạm pháp luật 19 Tháng Năm 2021 3:49:24 SA
Tìm hiểu một số điểm cơ bản của Luật Biển Việt Nam  (27/03/2020)
Việt Nam là một quốc gia giáp với Biển Đông ở ba phía Đông, Nam và Tây Nam, bờ biển dài khoảng 3.260 km, có khoảng 3.000 đảo lớn, nhỏ gần bờ và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở giữa Biển Đông. Các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền thuộc chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam đã và đang được xác định, phân định theo đúng các quy ...
NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  (13/09/2018)
Văn bản đính kèm: tải tại đây.
QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 ĐỐI VỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ ĐƯƠNG NHIÊN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH  (16/10/2017)
QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 ĐỐI VỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ ĐƯƠNG NHIÊN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH I. MÔ TẢ: Quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục đăng ký giám hộ đương nhiên có yếu tố nước ngoài tại UBND quận Bình Thạnh cho phép người có yêu cầu về ...
QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 I VỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH  (16/10/2017)
QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 ĐỐI VỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH I. MÔ TẢ: Quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại UBND quận Bình Thạnh cho phép người có yêu cầu về thủ tục hành chính điền ...
QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 I VỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH  (16/10/2017)
QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 ĐỐI VỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH I. MÔ TẢ: Quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại UBND quận Bình Thạnh cho phép người có yêu cầu về thủ tục hành ...
QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 ĐỐI VỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH  (16/10/2017)
QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 ĐỐI VỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH I. MÔ TẢ: Quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài tại UBND quận Bình Thạnh cho phép người có yêu cầu về thủ tục hành chính ...
Quyết định phê duyệt Quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về lĩnh vực hộ tịch trên địa bàn quận Bình Thạnh  (16/10/2017)
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 7616 /QĐ-UBND Bình Thạnh, ngày 07 tháng 9 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về lĩnh vực hộ tịch trên địa bàn quận Bình Thạnh ...
Hội nghị phổ biến các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ cầm đồ  (31/01/2017)
  
Ngày 23/12/2016, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Bình Thạnh phối hợp BCH Công an tổ chức phổ biến Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Tham dự có luật sư Dương Quang Thọ, nguyên Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Trần Thanh Bình, ...
Tập huấn, triển khai thực hiện những quy định mới về chính sách bảo hiểm thất nghiệp quy định tại Luật Việc làm  (20/12/2016)
  
Ngày 25/11/2016 Trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp phòng Lao động Thương binh - Xã hội quận Bình Thạnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện những quy định mới về chính sách bảo hiểm thất nghiệp quy định tại Luật Việc làm năm 2013. Tham dự có các đồng chí Giám đốc, đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở ...
Hội nghị tập huấn Nghị định số 56 và 136/2016/NĐ-CP  (20/12/2016)
Ngày 25/11/2016, phòng Tư pháp phối hợp phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh tổ chức tập huấn Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ về quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm