SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
3
2
5
1
7
4
Quản lý đô thị 25 Tháng Mười 2019 12:15:00 CH

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020

 

Ngày 20/9/2019, UBND quận Bình Thạnh triển khai công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn.
Yêu cần là cần xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cấp thành phố đã phân bổ cho cấp quận/huyện trong năm 2020. Đồng thời, xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp phường. Qua đó, đánh giá chính xác tình hình kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước của quận.

            Việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận nhằm tạo cơ sở pháp lý, khoa học cho việc quản lý nhà nước về đất đai và xúc tiến đầu tư; tiến hành các thủ tục thu hồi đất, giao đất, sử dụng đất đúng mục đích và đúng pháp luật.           

                                                                                                                                                                                    MQ


Số lượt người xem: 1064    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm