SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
0
7
3
4
8
1
Phát triển Kinh tế - Xã hội 11 Tháng Hai 2019 4:10:00 CH

Chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018

 

qua báo cáo kết quả kiểm tra đột xuất và thường xuyên tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 của UBND quận Bình Thạnh; trong đó, tập trung kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện công chức, công vụ tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận và các UBND phường cho thấy có nhiều chuyển biến tích cực.
Đặc biệt một số đơn vị đã chủ động xây dựng giải pháp, sáng kiến nhằm giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những đơn vị đã thực hiện tốt vẫn còn một số đơn vị chưa chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính tại đơn vị mình; việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện vẫn chưa thu hút được người dân quan tâm thực hiện.
 

 
 
Lãnh đạo quận báo cáo ứng dụng mô hình “Bình Thạnh trực tuyến” tại hội nghị chuyên đề. (Ảnh: VM)
 
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận. Trọng tâm là tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, ngày 20/11/2018, UBND quận có văn bản chỉ đạo yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, đơn vị và các Chủ tịch UBND phường cần tập trung chỉ đạo thực hiện một số giải pháp trước mắt cũng như lâu dài. Trong đó, cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực; thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp dân, đối thoại với Nhân dân. Mở rộng các kênh giám sát và trực tiếp đánh giá của cá nhân, tổ chức đối với việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. Quan tâm cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức khi đến thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị. Có biện pháp theo dõi kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ, công vụ và trong giao tiếp ứng xử của cán bộ công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. Cập nhật đầy đủ, kịp thời phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; đồng thời, đảm bảo các nguyên tắc bảo mật trong việc sử dụng phần mềm. Song song đó, tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân, tổ chức về thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, để khuyến khích người dân tham gia sử dụng dịch vụ. Đồng thời, chủ động phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND quận rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện còn vướng, khó khăn, chưa rõ ràng để đề nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ. Mặt khác, phải tăng cường chỉ đạo áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001, ISO điện tử vào hoạt động quản lý. Theo dõi, đôn đốc kiểm tra cán bộ, công chức được phân công nhiệm vụ phải nghiêm túc thực hiện sử dụng quy trình ISO, ISO điện tử trong luân chuyển, giải quyết hồ sơ hành chính. Riêng các UBND phường chủ động phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND quận tổ chức tập huấn về thực hiện quy trình ISO đối với các thủ tục hành chính đã được công bố áp dụng tại phường. 
 
Đối thoại Nhân dân là một trong nhiều kênh tiếp nhận thông tin nhanh và cụ thể trong cải cách hành chính tại quận.
(Ảnh: VM)
 
Thường trực UBND quận giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với các UBND phường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận và các đơn vị liên quan, xây dựng quy chế kiểm soát việc giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSDĐỞ, QSHNỞ và các tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu); xác định rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân giải quyết không đúng hạn trong quy trình giải quyết của tổ chức, người dân. Qua đó, thực hiện giải trình về hồ sơ trễ hạn, đưa vào Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị để xử lý các trường hợp trễ hạn phải thực hiện thư xin lỗi từ 2 lần trở lên. Riêng phòng Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện văn bản này; báo cáo kết quả về UBND quận để xem xét, chỉ đạo.
                                xq

Số lượt người xem: 315    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm