SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
1
0
6
8
6
3
Phát triển Kinh tế - Xã hội 04 Tháng Chín 2018 11:05:00 SA

Thực hiện triển khai Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020

 

 
  

 

     Ngày 10/5/2018 UBND quận Bình Thạnh có văn bản đề nghị các phòng, ban, đơn vị và các UBND phường tập trung thực hiện một số nội dung trong việc triển khai Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn quận.

Theo đó, UBND quận chỉ đạo thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan và các UBND phường cần tập trung thực hiện nghiêm và có hiệu quả Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể đơn hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến dân cư giai đoạn 2013 - 2020. Trong đó, chú ý tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng nhiều hình thức đa dạng phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xác định nhu cầu, mức độ khai thác thông tin dân cư trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; khi tổ chức thu thập thông tin cơ bản về công dân cần trao đổi, thống nhất với Công an quận để tránh trùng lắp, lãng phí.
Thường trực UBND quận cũng giao một số nhiệm vụ cụ thể cho Công an quận, phòng Tư pháp, Ban chỉ huy Quân sự quận, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Tài chính - Kế hoạch và các UBND phường tập trung thực hiện các nội dung được phân công.
Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch UBND quận đồng thời kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, đảm bảo tiến độ thu thập và nhập liệu đảm bảo thời gian quy định. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và các Chủ tịch UBND phường nghiêm túc triển khai thực hiện và đảm bảo đúng tiến độ của Đề án.
Thời gian thu thập thông tin dân cư (thường trú) đến hết ngày 18/10/2018. Riêng công tác thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư đối với nhân khẩu tạm trú, lưu trú (sẽ thực hiện khi có thông báo của Công an thành phố).                          
 xq

 


Số lượt người xem: 141    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm