SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
2
4
5
7
0
Phát triển Kinh tế - Xã hội 19 Tháng Mười Một 2019 9:40:00 SA

Công khai ngân sách quý III năm 2019

 

Ngày 14/10/2019, UBND quận Bình Thạnh phát hành văn bản công khai ngân sách quý III năm 2019.
Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận 9 tháng năm 2019 là 4.445.063 triệu đồng, đạt 76% dự toán (5.866.000 triệu đồng) và đạt 102% so cùng kỳ.
          Thu ngân sách địa phương theo phân cấp: thực hiện 574.624 triệu đồng, đạt 75% dự toán (770.825 triệu đồng), đạt 104% so với cùng kỳ.
Chi ngân sách địa phương là 929.870 triệu đồng, đạt 64% dự toán, đạt 134% so cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 84.143 triệu đồng, đạt 57% kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; chi thường xuyên là 845.728 triệu đồng,đạt 61% dự toán và đạt 141% so với cùng kỳ.
Trong 9 tháng năm 2019, UBND quận điều hành chi ngân sách theo đúng dự toán được duyệt, đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí.
Bản tin Gia Định giới thiệu đến bạn đọc các biểu cân đối dưới đây.  
                                                                                                                        BTGĐ
 

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN QUÝ III NĂM 2019
 Đơn vị: triệu đồng
STT
NỘI DUNG
Dự toán năm
Thực hiện quý III
So sánh thực hiện với (%)
Dự toán năm
Cùng kỳ năm trước
A
B
1
2
3 = 2/1
4
A
TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
1.460.215
1.217.696
83%
150%
I
Thu cân đối NSNN
770.825
574.624
75%
160%
1
Thu nội địa
770.825
574.624
75%
160%
2
Thu viện trợ
 
 
 
 
II
Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
680.103
528.329
78%
141%
III
Nguồn CCTL đưa vào cân đối chi thường xuyên
9.287
 
 
 
III
Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
 
114.743
 
142%
B
TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN
1.460.215
929.870
64%
208%
I
Tổng chi cân đối ngân sách quận
1.460.215
929.870
64%
208%
1
Chi đầu tư phát triển
57.724
84.143
146%
88%
2
Chi thường xuyên
1.375.805
845.728
61%
141%
3
Dự phòng ngân sách
26.686
 
 
 
II
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố
0
0
 
 

 

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ III NĂM 2019
   Đơn vị tính: triệu đồng
STT
NỘI DUNG
Dự toán năm
Thực hiện quý III
So sánh thực hiện với (%)
Dự toán năm
Cùng kỳ năm trước
A
B
1
2
3 = 2/1
4
TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN
1.460.215
929.870
64%
134%
A
CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN
1.460.215
929.870
64%
134%
I
Chi đầu tư phát triển
57.724
84.143
146%
88%
1
Chi đầu tư cho các dự án
 
 
 
 
2
Chi đầu tư phát triển khác
57.724
84.143
146%
88%
II
Chi thường xuyên
1.375.805
845.728
61%
141%
Trong đó
 
 
 
 
1
Chi an ninh - quốc phòng
61.704
34.421
56%
102%
2
Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
648.957
339.494
52%
141%
3
Chi khoa học và công nghệ
 
 
 
 
4
Chi y tế, dân số và gia đình
102.510
55.029
54%
110%
5
Chi văn hóa thông tin
6.739
5.765
86%
112%
6
Chi phát thanh, truyền hình
 
 
 
 
7
Chi thể dục thể thao
4.562
1.627
36%
96%
8
Chi bảo vệ môi trường
108.041
74.318
69%
494%
9
Chi hoạt động kinh tế
64.584
42.576
66%
508%
10
Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể
258.943
187.553
72%
130%
11
Chi bảo đảm xã hội
108.812
99.757
92%
110%
12
Chi khác
10.953
5.188
47%
57%
III
Dự phòng ngân sách
26.686
0
0%
 
B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
 
 
 
 
1
Chương trình mục tiêu quốc gia
 
 
 
 
2
Các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư
 
 
 
 
3
Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên
 
 
 
 

 

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ III NĂM 2019
             Đơn vị tính: triệu đồng
STT
NỘI DUNG
Dự toán năm
Thực hiện Qúy III
So sánh thực hiện với (%)
Dự toán năm
Cùng kỳ năm trước
A
B
1
2
3 = 2/1
4
A
TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
5.866.000
4.445.063
76%
102%
I
Thu nội địa
5.866.000
4.445.063
76%
102%
1
Thuế CTN
3.483.000
2.242.940
64%
112%
a
Khu vực Nhà nước
5.000
3.506
70%
 
b
Khu vực đầu tư nước ngoài
35.200
48.297
137%
 
c
Khu vực kinh tế NQD
3.442.800
2.191.137
64%
110%
2
Thuế thu nhập cá nhân
1.061.000
755.835
71%
122%
3
Thuế tài nguyên
 
0
 
 
4
Lệ phí trước bạ
625.000
440.812
71%
125%
5
Thu phí, lệ phí
40.000
12.832
32%
93%
7
Các khoản thu về nhà, đất
492.000
875.032
178%
70%
-
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
35.000
29.294
84%
117%
-
Thu tiền sử dụng đất
257.000
193.578
75%
18%
-
Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước
200.000
652.160
326%
410%
8
Thu khác ngân sách
123.000
71.252
58%
89%
II
Thu viện trợ
 
 
 
 
B
THU NGÂN SÁCH QUẬN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP
770.825
574.624
75%
104%
1
Từ các khoản thu phân chia
617.122
393.015
64%
110%
2
Các khoản thu ngân sách quận được hưởng 100%
153.703
181.609
118%
93%

 

Số lượt người xem: 530    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm