SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
6
6
6
6
9
5
Phát triển Kinh tế - Xã hội 31 Tháng Tám 2019 2:25:00 CH

Điều chỉnh hạn mức, thời hạn vay tiền Quỹ Phát triển nhà ở

 

          Ngày 11/7/2019, UBND quận Bình Thạnh triển khai Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 về điều chỉnh hạn mức, thời hạn cho vay đối với đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở để tạo lập nhà ở.
          Theo đó, điều chỉnh hạn mức cho vay đối với đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở để tạo lập nhà ở từ hạn mức vốn vay tăng từ 500 triệu đồng/hồ sơ lên 900 triệu đồng/hồ sơ, thời hạn cho vay là 20 năm. Các điều khoản khác giữ nguyên theo Quyết định số 3891/QĐ-UBND thành phố ngày 05/8/2005.

                                                                                                                                                                                                        MQ


Số lượt người xem: 31    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm