SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
3
8
4
6
7
8
Phát triển Kinh tế - Xã hội 02 Tháng Sáu 2019 4:35:00 CH

Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

 

Ngày 12/4/2019, Ban Tuyên giáo Quận ủy ban hành hướng dẫn tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, qua đó khẳng định sự đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng và cơ chế, chính sách của Nhà nước trong việc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tập trung tuyên truyền các nội dung sau:
Cần quán triệt sâu sắc chủ trương của Thành ủy, Quận ủy về kế hoạch thực hiện cuộc vận động trong từng cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ chính trị được giao; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận đưa nội dung cuộc vận động thành các phong trào thi đua sôi nổi, sáng tạo; công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông được tăng cường. Trong đó, khẳng định những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, sự cải cách, đổi mới của Chính phủ và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân. Mục đích cuộc vận động là “Phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu” đến cán bộ công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.
Thông tin về những cơ chế, chính sách, hoạt động quản lý của Nhà nước góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động; đồng thời triển khai thực hiện cụ thể bốn nhiệm vụ giải pháp theo chỉ đạo của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền vận động người tiêu dùng; về rà soát, ban hành bổ sung luật pháp, cơ chế trong nước, về hỗ trợ doanh nghiệp trong một số hoạt động; về tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chấn chỉnh các hoạt động quản lý thị trường, hải quan, thuế…
Các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo cuộc vận động Trung ương, thành phố, quận và các địa phương, đơn vị. Phản ánh về quá trình triển khai, kết quả thực hiện và công tác phối hợp trong thực hiện cuộc vận động. Các hoạt động biểu dương và nhân rộng cách làm hay, các điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động, các hoạt động tổ chức bình chọn, tôn vinh sản phẩm chất lượng, các chương trình tôn vinh, biểu dương sản phẩm thương hiệu Việt.
Tuyên truyền về các hoạt động của doanh nghiệp, nhà sản xuất trong thực hiện cuộc vận động. Việc các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, bảo vệ thương hiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam. Trách nhiệm của các doanh nghiệp Việt Nam trong áp dụng quy trình, công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, hạ giá sản phẩm hàng hóa, dịch vụ vươn ra thị trường khu vực và thế giới.                                                                                                                                                                           THU HÀ

Số lượt người xem: 214    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm