SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
0
4
8
8
5
5
Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân 17 Tháng Bảy 2018 10:41:34 SA
Nghị quyết về thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2017  (23/12/2016)
  
Nghị quyết về Chương trình giảm nghèo bền vững của quận giai đoạn 2016 - 2020  (23/12/2016)
  
Nghị quyết về việc cho ý kiến và chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công  (23/12/2016)
  
Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017  (23/12/2016)
  
Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhận dân quận Bình Thạnh Khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021  (23/12/2016)
  
Nghị quyết về tình hình thu chi ngân sách quận năm 2016 và dự toán thu chi ngân sách năm 2017  (23/12/2016)
  
Nghị quyết về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân - Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh Khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021  (11/10/2016)
  
Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh Khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021  (12/08/2016)
  
Nghị quyết về chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh Khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021  (12/08/2016)
  
Nghị quyết về thông qua danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2016  (12/08/2016)
  

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm