SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
4
9
8
4
6
7
Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân 14 Tháng Mười Một 2018 8:19:57 SA
Tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải cơ sở  (30/08/2018)
Từ ngày 10 đến 31/3/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Bình Thạnh - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải cơ sở. Có 4 lớp tập huấn tại các cụm phường với gần 150 người tham gia gồm đại diện lãnh đạo UBND phường, cán bộ, công chức phụ trách công ...
Nghị quyết về thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2017  (23/12/2016)
  
Nghị quyết về Chương trình giảm nghèo bền vững của quận giai đoạn 2016 - 2020  (23/12/2016)
  
Nghị quyết về việc cho ý kiến và chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công  (23/12/2016)
  
Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017  (23/12/2016)
  
Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhận dân quận Bình Thạnh Khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021  (23/12/2016)
  
Nghị quyết về tình hình thu chi ngân sách quận năm 2016 và dự toán thu chi ngân sách năm 2017  (23/12/2016)
  
Nghị quyết về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân - Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh Khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021  (11/10/2016)
  
Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh Khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021  (12/08/2016)
  
Nghị quyết về chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh Khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021  (12/08/2016)
  

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm