SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
0
7
3
4
7
8
Hoạt động Đảng 11 Tháng Hai 2019 4:25:00 CH

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chương trình hành động số 42-CTrHĐ/TU

 

 
Ngày 11/12/2018, Quận ủy Bình Thạnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Chương trình hành động số 42-CTrHĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
Tham dự hội nghị, có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy; các đồng chí Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Quận ủy; Nguyễn Thu Hương, UVBTV - Chủ tịch UBMTTQVN quận; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; ban, ngành, đoàn thể quận; Bí thư các cơ sở Đảng.
Trong quá trình triển khai hai nội dung vừa nêu, từ quận đến cơ sở đều tập trung thực hiện nghiêm túc. Qua đó, làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên. Các cấp ủy cơ sở kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên. Ủy ban nhân dân quận tăng cường quản lý Nhà nước về công tác thanh niên, ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ này gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng giai đoạn; tập trung thực hiện các dự án, công trình phúc lợi công cộng, trong đó quan tâm đầu tư xây dựng các tụ điểm sinh hoạt vui chơi… Đồng thời, công tác phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành với Đoàn thanh niên được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên đạt được nhiều kết quả tốt. Đáng chú ý là công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên đã có những cách làm mới, sáng tạo, bước đầu đạt hiệu quả. Các hoạt động tại cơ sở có sự đầu tư, chăm lo, hỗ trợ từ chính quyền, các ban ngành đoàn thể có những giải pháp để tổ chức đạt hiệu quả các hoạt động phong trào, nhiều cơ sở Đoàn chủ động và sáng tạo trong tổ chức hoạt động phong trào, là lực lượng quan trọng tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của địa phương. 
 
Đồng chí Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: VM)
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Đình Thắng đề nghị các đơn vị cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả các Chương trình hành động số 31 và 42 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo đảm phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần tự nguyện của thanh niên trên các lĩnh vực. Quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn thanh niên nhất là ở cơ sở, các trường phổ thông, trường Đại học và các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội quận, phường chủ động phối hợp, ký kết liên tịch với Ban Thường vụ Quận đoàn, Đoàn phường trong việc tổ chức các hoạt động để thu hút thanh niên tham gia, phát huy vai trò trong hiến kế giải quyết những vấn đề bức xúc và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị. Ủy ban nhân dân quận, phường tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội để bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết nhu cầu việc làm, nâng cao đời sống cho thanh niên. Phát huy vai trò thanh niên trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, chính quyền các cấp cần chủ động giao Đoàn thanh niên thực hiện các công trình liên quan đến chương trình trọng điểm của Nghị quyết Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 - 2020… Ngoài ra, Ban Thường vụ Quận đoàn cần chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác Đoàn, thanh thiếu nhi hàng năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trong đó, cần đảm bảo thiết thực, hiệu quả, sâu rộng, toàn diện trong hệ thống tổ chức Đoàn, Hội. Cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, nâng cao hơn nữa tính chủ động trong hoạt động; không ngừng bồi dưỡng nâng cao nhận thức lý luận, quán triệt đường lối nhiệm vụ cách mạng cho đoàn viên, hội viên, thanh niên; xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, xác định rõ trách nhiệm của thanh niên trước yêu cầu và nhiệm vụ của quận nhà, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, ý chí xây dựng quận ngày càng phát triển bền vững. Đặc biệt cần chú trọng đến giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của quận, kết hợp công tác tuyên truyền giáo dục gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.  
Hội nghị cũng khen thưởng 16 tập thể có thành tích tốt trong việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.               
 thu hà

Số lượt người xem: 359    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm