SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
0
7
3
6
5
4
Hoạt động Đảng 11 Tháng Hai 2019 4:25:00 CH

Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 36 của Thành ủy và Nghị quyết số 16 của Trung ương

 

Ngày 12/11/2018, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thạnh có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 111-KH/QU ngày 09/6/2014 về thực hiện Chương trình hành động số 36-CTrHĐ/TU ngày 27/11/2013 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.
Mục đích là nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về hành động của các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong việc quán triệt và triển khai thực hiện những nội dung của Nghị quyết số 16/NQ/TW, Kết luận số 21-KL/TW, Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X. Đồng thời, yêu cầu đặt ra là phải cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp khả thi để triển khai thực hiện có hiệu quả 2 nội dung này và Nghị quyết số 54/2017/QH14 phù hợp với điều kiện của quận, từng cơ quan, đơn vị nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của quận.
Mục tiêu tổng quát bao gồm phát huy truyền thống cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; bảo đảm dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chỉnh trang đô thị, cải tạo kết cấu hạ tầng theo quy định; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, tiếp tục xây dựng quận Bình Thạnh phát triển bền vững. Song song đó, có 14 chỉ tiêu chủ yếu phải phấn đấu thực hiện đạt yêu cầu trên các lĩnh vực kinh tế (sản xuất - kinh doanh), xã hội (việc làm, bảo hiểm y tế, giáo dục, giảm nghèo bền vững, nhà ở, môi trường), xây dựng Đảng, hội đoàn… Trong đó, có một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm: Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, để thúc đẩy phát triển kinh tế đảm bảo đúng định hướng; tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; nâng cao hiệu quả chủ trương xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao; đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong mọi tình huống; tăng cường thông tin tuyên truyền về hoạt động đối ngoại trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân dận của hệ thống chính trị quận…
Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 111-KH/QU ngày 09/11/2014 của Ban Thường vụ Quận ủy.                        
xq

Số lượt người xem: 330    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm