SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
6
7
1
9
2
8
Hoạt động Đảng 23 Tháng Tư 2018 6:00:00 CH

Nhân kỷ niệm 170 năm ngày ra đời “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/02/1848 - 24/02/2018)

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - dấu son vàng chói lọi

 

Cách đây 170 năm, tác phẩm bất hủ "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" của Mác - Ăngghen soạn thảo được công bố.
Đây là một sự kiện có giá trị, ý nghĩa thời đại, đánh dấu bước ngoặt khi giai cấp vô sản thế giới đã chính thức bước lên vũ đài chính trị trong cuộc đấu tranh nhằm thực hiện mục tiêu lý tưởng vĩ đại của giai cấp công nhân. Đó là lật đổ chế độ tư bản, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa Cộng sản trên phạm vi toàn thế giới. Từ đây, giai cấp vô sản toàn thế giới đã có lý luận tiên phong dẫn đường, nhận rõ con đường đấu tranh để tự giải phóng mình và quần chúng cần lao khỏi áp bức, bóc lột, xây dựng một xã hội mới không còn tình trạng người bóc lột người; một xã hội thật sự ấm no, tự do, hạnh phúc. Chính vì thế, chủ nghĩa tư bản và các thế lực thù địch, phản động, có lợi ích gắn liền với chủ nghĩa tư bản đón nhận sự ra đời "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" bằng một thái độ hằn học, căm tức, muốn tìm mọi cách tiêu diệt "Tuyên ngôn" - bóng ma chủ nghĩa Cộng sản vốn đã ám ảnh châu Âu, làm cho giai cấp tư sản phải thấp thỏm lo sợ.
Ngay sau khi mới ra đời, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản từng bước lan rộng khắp thế giới, tạo thành các cao trào quần chúng chống chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc và hình thành các lực lượng cách mạng có tổ chức, có mục đích chiến đấu cụ thể, rõ ràng. Có thể nói, trong suốt cả thế kỷ XX, tư tưởng của Tuyên ngôn và chủ nghĩa Mác đã trở thành "kim chỉ nam" và là động lực tinh thần to lớn đối với nhiều cuộc cách mạng, làm thay đổi bộ mặt thế giới; nhất là sự ra đời và phát triển của hàng loạt các nước xã hội chủ nghĩa. Sinh thời, Lênin đánh giá rất cao vai trò quan trọng học thuyết của Mác, Ăngghen và Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Khi tổng kết nguồn gốc của học thuyết Mác, Lênin khẳng định: "Nó là người thừa kế chính đáng của tất cả những cái tốt đẹp nhất mà loài người đã tạo ra hồi thế kỷ XIX - đó là triết học Đức, kinh tế chính trị học Anh và chủ nghĩa xã hội Pháp". 
 

 
Các Mác (trái) và Ph.Ăngghen. (Ảnh TL, TNN st)
 
Từ định hướng và mục tiêu chủ yếu của Tuyên ngôn, Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã mở ra một thời đại mới cho sự phát triển của nhân loại - thời đại loài người quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Với thắng lợi của cách mạng Tháng Mười Nga, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Cộng sản từ một mục tiêu, lý tưởng của giai cấp công nhân thế giới được C.Mác và Ph.Ăngghen vạch ra đã trở thành hiện thực. Và từ một nước chủ nghĩa xã hội phát triển trở thành một hệ thống thế giới hùng mạnh, làm thay đổi căn bản bức tranh chính trị thế giới. Chủ nghĩa xã hội trở thành trụ cột, thành trì của hòa bình thế giới, của phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc, là lực lượng có vai trò to lớn, có ý nghĩa quyết định trong giải quyết những vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quân sự của thế giới, những vấn đề mang tính toàn cầu. Thực tiễn lịch sử cũng đã chứng minh rằng, hệ thống chủ nghĩa xã hội đã có những cống hiến vĩ đại trong sự phát triển của xã hội loài người. Sự ra đời, tồn tại, phát triển của chủ nghĩa xã hội là sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX. Nhân loại đã, đang và sẽ ghi nhận công lao, cống hiến to lớn, hết sức vĩ đại của chủ nghĩa xã hội đứng đầu là Liên Xô trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, bảo vệ hòa bình, vì sự phát triển của các dân tộc trên thế giới. Đó là một thực tế lịch sử không ai có thể xuyên tạc, phủ nhận. Liên Xô và một số nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã sụp đổ, đó chỉ là một thất bại tạm thời, một bước lùi cần thiết, để tạo ra những bước tiến khổng lồ đến mục tiêu xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xây dựng thành công chủ nghĩa Cộng sản trên phạm vi toàn thế giới như Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản vạch ra.
Hiện tại, các nước xã hội chủ nghĩa đang đoàn kết với nhau, với đường lối đổi mới, đối ngoại đúng đắn các nước xã hội chủ nghĩa không những không sụp đổ theo Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu mà ngày càng phát triển, khẳng định vị thế, uy tín của mình trên thế giới, tiềm lực kinh tế, quân sự, quốc phòng ngày càng tăng lên, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình, phát triển trên thế giới.
Ngày nay, tinh thần cách mạng của bản Tuyên ngôn đã, đang và tiếp tục thúc đẩy hàng chục triệu đảng viên Cộng sản đi tiên phong lôi cuốn hàng tỷ người trên hành tinh chúng ta giương cao ngọn cờ đấu tranh cho hòa bình, độc lập, dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, trong đó có những người con ưu tú trong đội quân tiên phong của dân tộc Việt Nam.
nguyễn viết chính

Số lượt người xem: 418    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm