SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
3
5
1
8
5
6
Hoạt động Đảng 21 Tháng Hai 2017 1:55:00 CH

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016

 

Ngày 13/01/2017, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Bình Thạnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2017.
Năm 2016, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được Ban Thường vụ Quận ủy và cấp ủy Đảng các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Nổi bật là đã triển khai quán triệt kịp thời Quy định số 29, 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy Đảng tổ chức hội nghị quán triệt ở đơn vị đảm bảo nghiêm túc theo kế hoạch. UBKT các cấp đã chủ động phối hợp tham mưu giúp cấp ủy giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ. Trong năm, cấp ủy các cấp kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng, đảng viên thường xuyên và khi có dấu hiệu vi phạm...
Phát biểu chỉ đạo đồng chí Vũ Ngọc Tuất, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận biểu dương, kết quả đạt được năm 2016. Đồng thời lưu ý cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI. Thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát với phương châm "giám sát phải mở rộng", "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm" để chủ động phòng ngừa. Cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…
 
 
Đồng chí Vũ Ngọc Tuất gắn Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho các cá nhân. (Ảnh: VM)
 
Dịp này có 4 đồng chí được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng.        
n.n

Số lượt người xem: 289    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm