SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
3
0
4
2
0
4
Hoạt động Đảng 01 Tháng Mười Hai 2020 8:25:00 SA

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng

 

        Ngày 02/11/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa VII năm 2020 dành cho 93 đối tượng kết nạp đảng.
       Các học viên được giới thiệu, quán triệt các chuyên đề: khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam… khóa học được tổ chức từ ngày 02 đến 18/11.   
                                                                                                                                                                  B. AN
Đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng khóa VII năm 2020. (Ảnh: VM)

Số lượt người xem: 177    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm