SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
7
1
6
8
0
6
Hoạt động Đảng 21 Tháng Năm 2020 11:05:00 SA

KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2020)

Chiến thắng 30/4/1975 - Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình

 

       Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đồng thời cũng cắm một mốc son chói lọi cho sự nghiệp kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc tiêu biểu của Nhân dân ta. Đất nước ta, Nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã đập tan hoàn toàn bộ máy quân sự khổng lồ chính quyền tay sai của đế quốc Mỹ, được xếp vào loại mạnh nhất Đông Nam Á, giải tán ngụy quyền, giải phóng miền Nam, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
       Với mỗi người chúng ta, ngày 30/4/1975 là một ngày lịch sử trọng đại. Đó là ngày chiến tranh kết thúc, hòa bình trở lại trên đất nước Việt Nam. Cả nước bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn.
       Có trải qua năm tháng hy sinh gian khổ mới thấy hết ý nghĩa to lớn của chiến thắng 30/4, mới cảm nhận hết giá trị của những năm tháng hòa bình, để rồi càng quý trọng hơn những thành quả có được trong sự nghiệp đổi mới. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thắng lợi của đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta. Đó là tiến hành đồng thời cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là một bức tranh đại đoàn kết toàn dân tộc, toàn thể dân tộc Việt Nam kết thành một khối vững chắc không gì có thể phá vỡ nổi. Đảng tin vào dân, dân tin vào Đảng; quân với dân một ý chí, cả nước đồng lòng, toàn dân ra trận, tất cả vì mục tiêu “Quyết tâm đánh thắng Mỹ xâm lược”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại để kháng chiến chống Mỹ. Từ đó, chúng ta đã tranh thủ, tận dụng triệt để sức mạnh từ các yếu tố thời đại về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ kết hợp với sức mạnh dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp chống lại kẻ thù to lớn.
      Thắng lợi của Nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới; góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ, động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa đế quốc; mở đầu sự phá sản của chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.
      Thắng lợi của đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết quả tổng hợp của nhiều nguyên nhân. Sức mạnh để chiến thắng là sự kết tinh của truyền thống và hiện đại, của dân tộc và quốc tế mà nhân tố đầu tiên có ý nghĩa quyết định là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta.
Đông đảo các tầng lớp Nhân dân Sài Gòn - Gia Định vui mừng xuống đường mừng chiến thắng ngày 30/4/1975. (Ảnh: TL st)
 
       Sau đại thắng mùa Xuân 1975, đến nay tròn 45 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Chúng ta bảo vệ được thành quả cách mạng, bảo vệ chế độ XHCN, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, nâng cao trình độ hiểu biết về quốc phòng, an ninh và ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển tiềm lực quốc phòng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và có nhiều đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội.
       Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Chúng ta đã phá vỡ thế bao vây cấm vận, mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia, xác lập được quan hệ ổn định với các nước lớn.
       Cũng trong 45 năm qua, tinh thần của Đại thắng mùa Xuân đã quy tụ lòng dân và tiếp thêm sức mạnh thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, tạo ra động lực to lớn để đưa đất nước đi đến phồn vinh, giàu đẹp. Không một thế lực thù địch nào thực hiện được âm mưu “diễn biến hòa bình” trước sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì chính đó là lòng dân - sức mạnh nội lực của quần chúng Nhân dân. Đó cũng chính là bài học về bản lĩnh và trí tuệ của Đảng khi biết khơi dậy ý chí quyết tâm và niềm tin vững chắc vào Nhân dân, góp phần làm nên những thành tựu to lớn, hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
                                                                 VĂN THANH

Số lượt người xem: 48    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm