SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
7
1
6
9
0
4
Hoạt động Đảng 27 Tháng Ba 2020 12:00:00 CH

Ngành tuyên giáo luôn đi trước mở đường, tạo đồng thuận cao trong xã hội

 

          “Ngành tuyên giáo phải luôn đi trước mở đường, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân”. Đây là nhiệm vụ mang tính chiến lược được đồng chí Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 được tổ chức vào ngày 19/02/2020.
Riêng năm 2020 đồng chí Bí thư Quận ủy lưu ý, hệ thống tuyên giáo từ quận đến cơ sở cần phát huy vai trò xung kích, chủ động tập trung tham mưu cho cấp ủy tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành và hệ thống chính trị. Đồng thời, triển khai quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo phương châm “chuyên đề nào, đối tượng nấy”. Chủ động dự báo tình hình diễn biến tư tưởng, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm, bức xúc. Đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ gắn với phát hiện, nhân rộng gương điển hình; mô hình, cách làm hay, hiệu quả nhằm tạo động lực để cán bộ, đảng viên noi theo.
Đồng chí Vũ Ngọc Tuất phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: VM)
Qua tổng kết, trong năm 2019, ngành tuyên giáo quận luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Thường vụ Quận ủy, qua đó đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật. Các đơn vị luôn tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị đảm bảo tiến độ, chất lượng. Chú trọng đánh giá tình hình đúng thực chất đi đôi với việc khảo sát đánh giá, điều tra xã hội học trước khi sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị một cách kịp thời, nghiêm túc, có hiệu quả. Công tác tuyên truyền, thông tin tình hình thời sự tiếp tục có nhiều đổi mới, trong đó chú trọng phương thức tuyên truyền theo chuyên đề, có trọng tâm, tạo điểm nhấn, có ý nghĩa giáo dục và tạo sức lan tỏa sâu rộng. Công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng được triển khai thực hiện nghiêm túc, trên cơ sở đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 108-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Đề án số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy về phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và phản bác các quan điểm sai trái gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, trong đó chú trọng giải quyết các vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đi đôi với đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống. Triển khai và thực hiện có hiệu quả kế hoạch tổ chức hoạt động đợt 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) với 9 nội dung trọng tâm. Trong đó nổi bật là tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát động đợt thi đua sôi nổi với gần 200 công trình, việc làm hiệu quả thiết thực về cải cách hành chính và gần 300 công trình dân sinh, chăm lo đời sống Nhân dân, trị giá gần 12 tỷ đồng. Tiếp tục duy trì việc triển khai đại trà đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt tại 100% tổ dân phố - Mặt trận đạt được những kết quả nhất định. Công tác nghiên cứu lịch sử Đảng, giáo dục truyền thống được quan tâm thực hiện, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành 100% công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ phường (đến nay, có 8/20 phường hoàn thành, tỷ lệ 40%). Công tác báo chí xuất bản có bước đổi mới, phục vụ hiệu quả, Ban Tuyên giáo đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy kịp thời chỉ đạo, giải quyết các thông tin do báo chí phản ánh và ban hành Quy định về quy trình, cách thức, trình tự điểm báo, xử lý thông tin trên báo chí có liên quan đến quận hằng ngày (kể cả báo mạng và báo giấy) bằng phần mềm chuyên dụng; nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền của Bản tin Gia Định thông qua công tác thẩm định, phê duyệt nội dung; định hướng trọng tâm tin bài phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền theo từng thời điểm.
Dịp này, đồng chí Vũ Ngọc Tuất cũng đánh giá cao những nỗ lực của ngành tuyên giáo quận nhà và lưu ý thêm: cần triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền giáo dục về lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng và lịch sử của địa phương. Mặt khác, cần tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả, chú trọng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của công tác tuyên giáo cơ sở…
Đồng chí Vũ Ngọc Tuất trao Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2019. (Ảnh: VM)
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy khen thưởng 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2019.                           
PHÁT LỢI

Số lượt người xem: 284    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm