SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
2
4
4
3
3
Hoạt động Đảng 29 Tháng Mười Một 2019 5:05:00 CH

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới

             Ngày 14/11/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho lớp đối tượng kết nạp Đảng khóa VI và lớp đảng viên mới khóa V năm 2019.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Loan, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; đại diện Đảng ủy khối cơ quan UBND quận; Đảng ủy các phường và cấp ủy chi bộ Trung tâm Văn hóa.

Tham gia khóa học lần này có 204 đồng chí đến từ các cơ sở Đảng trên địa bàn quận. Trong đó, lớp đảng viên mới có 88 học viên, lớp đối tượng Đảng có 116 học viên.

 

Đại biểu dự khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới. (Ảnh: VM)

Lớp đảng viên mới sẽ được tập trung nghiên cứu các nội dung: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp đối tượng kết nạp Đảng sẽ học các chủ đề: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                                                                                                                         MỸ DUNG

 


Số lượt người xem: 401    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm