SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
6
6
6
6
8
1
Hoạt động Đảng 07 Tháng Chín 2019 10:55:00 SA

Đảng bộ khối cơ quan UBND quận quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương mười khóa XII

· Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019

 

Ngày 15/8/2019, Đảng bộ khối cơ quan UBND quận tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương mười khóa XII và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019.
Đồng chí Phan Văn Định, QUV - Phó Chủ tịch UBND quận - Bí thư Đảng bộ khối cơ quan UBND quận chủ trì hội nghị. Tham dự có Bí thư, thủ trưởng các phòng, ban và đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động thuộc khối.
Đồng chí Lê Thị Thùy Linh, UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy báo cáo những nội dung cơ bản của Nghị quyết hội nghị Trung ương mười khóa XII, qua đó giúp đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động nắm rõ những định hướng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong lãnh đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và việc xây dựng văn kiện trình Đại hội.
Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy khối đã lãnh đạo các chi bộ, phòng ban trực thuộc đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện các mô hình, sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính hưởng ứng đợt thi đua cao điểm do Quận ủy phát động. Tổ chức hội nghị triển khai chủ đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy quyền làm chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chủ đề năm 2019 “Năm đột phá về cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội” của thành phố; báo cáo chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận của chính quyền, triển khai phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2019. Bên cạnh đó, cấp ủy từng phòng ban, đơn vị đều lãnh đạo chính quyền, đoàn thể có những việc làm chăm lo thiết thực đến đời sống cán bộ, công chức và người lao động. Hoàn thành công tác rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo quản lý các phòng ban trực thuộc Đảng bộ khối giai đoạn 2015 - 2020, 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ bản triển khai đầy đủ các nội dung kế hoạch kiểm tra giám sát.
 
Quang cảnh hội nghị quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương mười khóa XII do Đảng bộ khối cơ quan UBND quận tổ chức. (Ảnh: VM)
Đồng chí Bí thư Đảng bộ khối cơ quan UBND quận chỉ đạo trong thời gian tới cần rà soát chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa XI, từ đó chủ động đề ra các giải pháp thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phát huy hơn nữa hiệu quả ứng dụng “Bình Thạnh trực tuyến”. Tăng cường công tác nắm tâm tư của đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động của mỗi đơn vị. Cần chú ý tập trung phát triển Đảng của từng chi bộ trong Đảng bộ.   
·     Ngày 12/8/2019, Hội LHPN quận tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nội dung hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Có 130 tuyên truyền viên nòng cốt của Hội tham dự. Đại biểu được quán triệt các nội dung cốt lõi hội nghị đã thông qua: Đề cương báo cáo chính trị; báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; báo cáo tổng kết 10 năm chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011 - 2020), xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tiếp theo 2021 - 2030; đánh giá tổng kết Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, chuẩn bị dự thảo chỉ thị lãnh đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
 
Đại biểu tham dự học tập, quán triệt, triển khai các nội dung hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (Ảnh: Thiên Phú)
Qua hội nghị giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ nắm vững, nâng cao nhận thức về các định hướng quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tại địa phương, đơn vị.
             THU HÀ - THIÊN PHÚ

Số lượt người xem: 19    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm