SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
9
1
5
8
3
3
Hoạt động Đảng 26 Tháng Sáu 2019 5:55:00 CH

Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang phiên bản 9001:2015

 

Ngày 11/6/2019, UBND quận Bình Thạnh ban hành Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND quận Phan Văn Định về chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang phiên bản 9001:2015.
Theo đó, Văn phòng HĐND và UBND quận chủ động phối hợp với các đơn vị, phòng ban tham mưu UBND quận củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo ISO quận; phối hợp Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Quốc tế và Hỗ trợ Kỹ thuật cao, lên kế hoạch tập huấn và hướng dẫn các cơ quan chuyên môn của UBND quận xây dựng, soạn thảo hệ thống tài liệu, bổ sung, điều chỉnh tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2015 cùng với việc xây dựng, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu ISO, tập huấn kỹ năng đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng.
Đối với các phòng ban, đơn vị thuộc quận cần tập trung rà soát và báo cáo các danh mục thủ tục hành chính đang áp dụng do UBND thành phố ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của quận. Đồng thời, phải phân công cán bộ cập nhật, điều chỉnh các quy trình ISO, quy trình điện tử thuộc phạm vi, chức năng giải quyết của đơn vị, kịp thời thông tin đến Văn phòng HĐND và UBND quận khi có sự thay đổi, bổ sung quy trình.             
                                                                                                                                                                        THU HÀ

Số lượt người xem: 56    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm