SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
6
7
1
2
8
8
Hoạt đông Đoàn thể 25 Tháng Ba 2019 4:36:55 CH
Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2018  (25/03/2019)
  
Ngày 17/01/2019, UBMTTQVN quận Bình Thạnh tổ chức hội nghị UBMTTQVN quận Bình Thạnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2014 - 2019; tổng kết công tác Mặt trận và công tác Vì người nghèo năm 2018. Tham dự đồng chí Đỗ Trung Tín, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn UBMTTQVN thành phố; lãnh đạo UBND quận, các ban xây dựng Đảng, ...
Gần chín thập kỷ vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  (23/03/2019)
Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập và lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế đồng minh đây là hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930). Trong giai đoạn cách mạng nước ta chưa giành được chính quyền, tùy theo từng giai đoạn, có ...
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thạnh, nhiệm kỳ 2014 - 2019  (23/03/2019)
Nỗ lực vượt bậc và kết quả đáng tự hào
Đại hội của đổi mới và sáng tạo  (23/03/2019)
Ngày 21, 22/3/2019 diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thạnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ trong các tầng lớp Nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát ...
Niềm tin và kỳ vọng trước Đại hội  (23/03/2019)
  
Từ ngày 26 đến 27/3/2019, sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thạnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn quận. Tham dự Đại hội lần này có 190 đại biểu đại diện cho tiếng nói và sự kỳ vọng của Nhân dân quận nhà. Chúng tôi xin ghi ...
Hệ thống Mặt trận Tổ quốc trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền:  (23/03/2019)
Vai trò, vị trí ngày càng nâng cao
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại 20 phường nhiệm kỳ 2019 - 2024  (23/03/2019)
Ghi nhận một vài kết quả
Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”  (23/03/2019)
  
Bước chuyển mình ban đầu hiệu quả
Người cán bộ Mặt trận sâu sát Nhân dân  (23/03/2019)
  
Bắt đầu tham gia công tác tại địa phương từ năm 2008, đồng chí Tô Thành Thật nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Đoàn phường, rồi Bí thư Đoàn phường (năm 2011), đến tháng 8/2016, đồng chí được phân công giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQVN Phường 19. Dù ở cương vị nào, đồng chí cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Trong quá trình công tác thanh ...
Người cán bộ Mặt trận tận tụy với dân nghèo  (23/03/2019)
  
Chị Nguyễn Thị Ánh Dung, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố 5, Phường 25, một gương tận tụy trong công việc, tích cực vận động Nhân dân thực hiện chương trình “Giảm nghèo bền vững”, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Chính nhờ 19 năm gắn bó với công tác khu phố, giữ nhiều chức danh như: tổ Trưởng tổ phụ nữ, tổ dân phố - ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm