SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
0
4
9
0
4
7
Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật 17 Tháng Bảy 2018 10:54:13 SA
Hội nghị phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công  (23/04/2018)
  
Ngày 06/02/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Bình Thạnh tổ chức hội nghị phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Tham dự có lãnh đạo, công chức và người lao động các phòng ban, đơn vị trực thuộc UBND quận; đại diện lãnh đạo khối Nội chính; lãnh đạo, cán bộ, viên chức ...
Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017  (14/03/2018)
Ngày 22/01/2018 Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh ban hành quyết định công nhận 18 phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017. Danh sách phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 bao gồm: STT Tên phường Điểm của từng tiêu chí Tổng điểm Tiêu chí 1 Tiêu chí 2 Tiêu chí ...
Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017  (12/02/2018)
  
Ngày 18/01/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Bình Thạnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017. Tham dự có đồng chí Hoàng Song Hà, Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận; thủ trưởng các phòng, ban đơn vị, báo cáo viên ...
Hội nghị phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam  (12/02/2018)
  
Ngày 10/01/2018, phòng Tư pháp - Công an quận Bình Thạnh phối hợp tổ chức hội nghị phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Tiên, UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND quận; Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ...
Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2018  (12/02/2018)
Ngày 11/01/2018, Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh tổ chức triển khai công tác kiểm sát năm 2018. Tham dự có đồng chí Đoàn Tạ Cửu Long, Phó Viện trưởng Viện KSND Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các phòng của Viện KSND thành phố; Vũ Ngọc Tuất, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận; đại diện Ban Pháp chế HĐND quận, Văn ...
Hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ  (12/02/2018)
  
Ngày 20, 21/01/2018, Ban chỉ huy Quân sự quận Bình Thạnh tổ chức hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ, kỹ năng xử lý tình huống, điều hòa giao thông năm 2018. Có 130 dân quân thường trực của BCH Quân sự quận và 20 phường dự thi trắc nghiệm và thực hành. Nội dung tìm hiểu các luật nêu trên, các văn bản liên quan và kỹ năng xử lý ...
Xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  (12/02/2018)
Ngày 13/12/2017, UBND quận Bình Thạnh có văn bản hướng dẫn xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Có một số nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện là quán triệt, phổ biến, truyền thông để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cộng đồng về xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng thời, tập trung ...
Phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo  (12/02/2018)
Ngày 20/12/2017, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Bình Thạnh tổ chức hội nghị phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Tham dự có lãnh đạo, công chức và người lao động các phòng, ban, đơn vị; đại diện lãnh đạo khối nội chính; cán bộ, viên chức các trung tâm, ban quản lý các chợ; đại diện lãnh đạo UBND - UBMTTQ Việt Nam và các ...
Quy định pháp luật về xử lý đối với một số hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội  (12/02/2018)
(Trích Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ)
Hội nghị phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý  (07/01/2018)
  
Ngày 22/11/2017, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Bình Thạnh tổ chức hội nghị phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý. Tham dự có đồng chí Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận - Trưởng phòng Tư pháp quận; lãnh đạo, công chức và người lao động các phòng, ban, đại diện khối ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm