SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
2
4
1
5
0
An ninh quốc phòng 26 Tháng Ba 2020 3:35:00 CH

KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2020)

Tự hào về lực lượng dân quân anh hùng

         Cách đây 85 năm, ngày 28/3/1935, Đại hội toàn quốc lần thứ I của Đảng (họp tại Ma Cao Trung Quốc) có nghị quyết về “Đội tự vệ” đã khẳng định: “Tự vệ đội càng mạnh thì tức là có điều kiện thuận lợi để sau này tổ chức du kích chiến tranh, vũ trang bạo động”.
Với ý nghĩa đó, ngày 28/3/1935 đã được Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quyết định là ngày truyền thống của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV).
Trước Cách mạng Tháng 8 và trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng DQTV đã góp phần làm nên những chiến công oanh liệt. Đặc biệt là cùng với bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực đã giành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu” tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Bắc.
Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng DQTV cả hai miền Nam, Bắc cũng luôn tỏ rõ khả năng anh dũng phi thường. Ở miền Bắc cùng bộ đội chủ lực và phòng không tham gia chiến đấu bắn hạ máy bay Mỹ, bắt giặc lái cũng như bắt gián điệp biệt kích. Riêng tại miền Nam, cùng với quân giải phóng đã chủ động đánh địch bằng mọi thứ vũ khí, vận dụng các hình thức phong phú sáng tạo trên khắp 3 vùng chiến lược; kết hợp “2 chân, 3 mũi giáp công”. Qua hơn 20 năm chiến đấu cực kỳ anh dũng, mưu trí, sáng tạo lực lượng dân quân du kích và tự vệ miền Nam đã cùng với bộ đội địa phương và các lực lượng làm thất bại hoàn toàn các chủ trương chiến lược của địch như: “Bình định”, “Ấp chiến lược”, gom dân “Tát nước bắt cá”, “chiến tranh đặc biệt”, “chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh”… đã góp phần quan trọng vào đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Sau khi đất nước độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội, lực lượng DQTV đã làm nòng cốt cho Nhân dân ở cơ sở khắc phục hậu quả chiến tranh, tích cực rà phá gỡ bom mìn, giải phóng hàng triệu ha đất canh tác để Nhân dân khôi phục sản xuất, tiếp tục trấn áp bọn phản cách mạng, tham gia xây dựng tuyến phòng thủ biên giới, chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc; phối hợp với Công an nhân dân và các lực lượng khác thực hiện tốt việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.
Trung đội dân quân thường trực quận luyện tập phương án phòng chống gây rối biểu tình, bạo loạn. (Ảnh: XH)
DQTV “là một lực lượng vô địch, là một bức tường sắt của Tổ quốc”, từ những đơn vị tự vệ nhỏ bé, trang bị bằng vũ khí thô sơ, ngày nay đã trở thành LLVT quần chúng, được tổ chức rộng khắp các phường, xã, cơ quan, xí nghiệp trên phạm vi cả nước, là một trong những lực lượng chuyên chính của chính quyền Nhân dân ở cơ sở. Cùng với công an nhân dân và các lực lượng khác làm nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước. Là nguồn bổ sung quan trọng và là lực lượng hậu bị hùng hậu của quân đội.
Phát huy truyền thống hào hùng của DQTV cả nước, truyền thống lực lượng vũ trang quận Bình Thạnh. Lực lượng DQTV quận không ngừng xây dựng củng cố và phát triển, gồm lực lượng dân quân tập trung quận, dân quân cơ động quận, dân quân thường trực, dân quân khu phố, đơn vị tự vệ trong các cơ quan, tổ chức. Lực lượng DQTV quận thường xuyên học tập, rèn luyện nâng cao chất lượng huấn luyện, chú trọng huấn luyện thành thạo kỹ - chiến thuật sát với tình hình tại chỗ và phương án tác chiến của phân đội dân quân trên các địa hình, đặc biệt địa hình thành, thị; thường xuyên cảnh giác, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực tham gia sáng kiến, cải tiến về khoa học; năng suất lao động, sản xuất, thực hành tiết kiệm, sử dụng, giữ gìn và bảo quản tốt vũ khí trang bị, không để xảy ra mất mát, cháy nổ, xuống cấp do thiếu trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh toàn diện, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trong tình hình mới. Cùng với chính quyền, đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, phối hợp với công an và các lực lượng khác ở địa phương kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng quận, thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
BAN CHQS QUẬN BÌNH THẠNH

 

  


Số lượt người xem: 373    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm