SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
8
8
5
9
5
An ninh quốc phòng 25 Tháng Mười 2019 12:25:00 CH

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

 

          Ngày 21, 28/9/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận phối hợp Phòng Kinh tế, Liên đoàn Lao động quận tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.
Có gần 150 cán bộ quản lý ngoài doanh nghiệp Nhà nước và người lao động trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tham gia.
 
Đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. (Ảnh: VM)
 
Học viên được nghiên cứu các chuyên đề: Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; một số nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.                                
                                                                                                                                                                            TC

Số lượt người xem: 390    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm