SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
1
3
1
6
4
4
Văn hóa - Xã hội 20 Tháng Tám 2020 7:30:00 SA

Thông báo về việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020

 

         Ngày 11/8/2020, Chi Cục thuế quận Bình Thạnh thông báo về việc giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020 cho các tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn quận Bình Thạnh như sau:
Ngày 19/06/2020 Quốc hội ban hành Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 08 năm 2020 như sau:
         - Đối tượng áp dụng: tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế TNDN (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập.
         - Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.
         - Doanh nghiệp tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.
         Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh kính thông báo đến quý tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn để biết và áp dụng theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ bộ phận Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế (Số điện thoại: 028 35510304) để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.
         Xin trân trọng thông báo.
CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH
 
 
              

Số lượt người xem: 101    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm