SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
3
4
3
4
3
4
Văn hóa - Xã hội 08 Tháng Tám 2019 7:25:00 SA

Tìm hiểu các tên đường tại quận Bình Thạnh

Đường Nguyễn Huy Lượng

 

Đường Nguyễn Huy Lượng trên địa bàn Phường 14, quận Bình Thạnh, bắt đầu từ giao lộ Lê Quang Định đến giao lộ Nơ Trang Long. Chiều dài đường này gần 200 mét.
Nguyễn Huy Lượng (không rõ năm sinh, mất 1808), bút hiệu Bạch Liên Am Nguyễn tiên sinh, người làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, sau dời sang làng Lương Xá, huyện Chương Mỹtỉnh Hà Đông (nay thuộc Thành phố Hà Nội). Ông là nhà chính trị, văn thần và là nhà thơ nổi tiếng cuối đời đến nhà Tây Sơn sang nhà Nguyễn.
             Họ Nguyễn Huy là một trong những dòng họ có nhiều người hiển đạt tại làng Phú Thị. Ông Nguyễn Huy Nhuận đỗ tiến sĩ năm 1703 (làm quan đến chức tể tướng). Con ông Nhuận là Nguyễn Huy Dẫn đỗ tiến sĩ năm 1748. Con ông Dẫn là Nguyễn Huy Cẩn đỗ tiến sĩ năm 1760... Tại xã Phú Thị, huyện Gia Lâm có nhà thờ họ Nguyễn Huy, được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Trong nhàthờ có hai câu đối như sau:
“Phú Thị danh hương bách tính cư dân thiên địa định.
Nguyễn Huy vọng tộc thượng thư tiến sỹ hoạn trường khai”.
Dịch là:
Phú Thị làng lừng danh, trăm họ an cư trời đất định
Nguyễn Huy họ có tiếng Thượng thư tiến sỹ quan trường khai”.
Dưới thời Lê - Trịnh, Nguyễn Huy Lượng thi đỗ Hương cống (cử nhân), được bổ làm Phụng nghị ở bộ Lễ (một chức quan phụ trách việc xem xét các lễ vật khi cúng tế). Mùa xuân năm Kỷ Dậu (1789), vua Quang Trung tiến quân ra Bắc đại phá quân Thanh, giải phóng Bắc Hà. Nguyễn Huy Lượng ra làm quan cho triều Tây Sơn. Năm 1801, vua Cảnh Thịnh làm lễ tế giao ở gần Hồ Tây, Nguyễn Huy Lượng bấy giờ đang là Hữu thị lang bộ Hộ (còn được gọi là Hữu Hộ Lượng, tước Chương Lĩnh hầu) có nhiệm vụ soạn một bài thơ và một bài phú tiến dâng. Do đó, bài Tụng Tây Hồ phú nổi tiếng đã ra đời nhân dịp này.
Bia Văn Miếu Quốc Tử Giám, trong đó có ghi danh 5 vị tiến sĩ của dòng họ Nguyễn Huy. (Ảnh: TNN st)
Sau khi nhà Tây Sơn sụp đổ, vua Gia Long lên ngôi, triệu ông ra làm tri phủ Xuân Trường (Nam Định). Khi vua đi tuần du, ông được đi theo. Nhờ vậy, ông soạn được bài Ngự đạo hành cung nhật trình (Con đường từng ngày của nhà vua qua các hành cung). Thế nhưng, ông lại bị bức tử vào năm 1808 (theo sách Minh đô sử ghi lại).    
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                             XQ (st & th)

Số lượt người xem: 32    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm