SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
6
1
6
1
4
6
Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật 10 Tháng Năm 2019 5:55:00 CH

Hội nghị phổ biến Luật Quốc phòng, Luật Người khuyết tật

 

          Ngày 16/4/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Bình Thạnh tổ chức hội nghị phổ biến Luật Quốc phòng năm 2018.
          Tham dự có đồng chí Trung tá Nguyễn Việt Hùng, UVBTV - Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự quận; Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật - Trưởng Phòng Tư pháp quận; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Thường trực HĐND, UBMTTQVN, các đoàn thể quận; lãnh đạo khối Nội chính, các phòng, ban đơn vị trực thuộc UBND quận; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN, các đoàn thể, công chức Tư pháp - Hộ tịch 20 phường; Trưởng khu phố, Trưởng, Phó Ban công tác Mặt trận 89 khu phố, tuyên truyền viên pháp luật, Tổ trưởng tổ hòa giải phường.
          Luật này có 7 chương, 40 điều, giảm 2 chương và 11 điều so với Luật Quốc phòng năm 2015. Luật này chi phối toàn bộ hệ thống pháp luật về quốc phòng, tác động đến hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Luật Quốc phòng năm 2018 đã thể chế đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013. Đặc biệt, Luật có nhiều quy định mới, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.
 

          Đây là cơ sở để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đúng đắn, chống lại các quan điểm sai trái, xuyên tác của các thế lực thù địch về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân, nhất là thực hiện chức năng lao động sản xuất, kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội.

·                    Ngày 12/4/2019, UBND - UBMTTQVN quận Bình Thạnh phối hợp tổ chức hội nghị phổ biến Luật Người khuyết tật.
          Có 70 người là người khuyết tật trên địa bàn quận tham dự.
          Đại biểu được phổ biến một số điểm nổi bật của Luật Người khuyết tật; Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật; những chủ trương, chính sách pháp luật đối với Người khuyết tật.
          Dịp này, có 70 người được trao quà, mỗi phần quà trị giá 100.000 đồng.
          Qua đó, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người khuyết tật tìm hiểu những nội dung cơ bản quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.                MQ
 

Số lượt người xem: 28    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm