SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
0
9
2
0
9
3
Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật 02 Tháng Năm 2019 11:40:00 SA

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

 

          Ngày 03/4/2019, UBND quận Bình Thạnh triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021 trên địa bàn quận Bình Thạnh.
          Theo đó, tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Đề án; vai trò của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp tham gia các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật. Phòng Tư pháp thường xuyên phối hợp các phòng, ban đơn vị quận và phường tổ chức tọa đàm “Các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2018 - 2021”. Qua đó, lựa chọn, mở rộng phạm vi xác định địa bàn trọng điểm thực hiện Đề án. Cũng như cần quan tâm, tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân tại địa bàn trọng điểm bằng các hình thức phong phú và đa dạng.
          Thường xuyên mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, thành viên các tổ tư vấn cộng đồng của các chi tổ hội phụ nữ cơ sở, cán bộ làm công tác chính sách pháp luật của các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội, người uy tính trong cộng đồng dân cư… Song song đó, cần biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, tài liệu giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống… ngắn gọn, phù hợp với đối tượng, tập trung vào lĩnh vực pháp luật cần được phổ biến, giáo dục tại địa bàn…
          Ngoài ra, cần tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án. Tổ chức các hội nghị tọa đàm giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án hàng năm và cả giai đoạn 2017 - 2021.     
                           MQ

Số lượt người xem: 232    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm