SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
6
1
5
9
5
0
Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật 02 Tháng Năm 2019 11:40:00 SA

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

 

 
Ngày 29/3/2019, UBND quận Bình Thạnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2014 - 2018, của UBND quận theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm:
          Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND và UBND quận; văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND và UBND quận; văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND và UBND quận; văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND và UBND.
          Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được niêm yết tại trụ sở của HĐND và UBND và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND quận.       
        MQ

Số lượt người xem: 47    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm