SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
3
8
3
9
4
9
Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật 02 Tháng Năm 2019 11:40:00 SA

Hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở

 

   Ngày 27 và 29/3/2019, Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật quận Bình Thạnh tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận Bình Thạnh năm 2019.
Dịp này, các hòa giải viên được phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013;
Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số đều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Nghị quyết liên tịch hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp về ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến các Ủy ban nhân phường; các kỹ năng tuyên truyền, các kỹ năng hòa giải các mâu thuẫn tại khu dân cư trong hoạt động hòa giải ở cơ sở…
Báo cáo viên tập huấn kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2019. (Ảnh: VM)
Qua đó, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác hòa giải ở cơ sở; phòng ngừa, hạn chế đối tượng vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hôi, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại cộng đồng dân cư. Đồng thời, cũng tạo điều kiện để các hòa giải viên gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hòa giải ở cơ sở; nâng cao kỹ năng và cách thức giải quyết các tình huống tranh chấp xảy ra trong Nhân dân trên địa bàn cư trú, xây dựng tinh thần đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm, phòng ngừa vi phạm trong cộng đồng dân cư.                       
                                                                                       MQ

Số lượt người xem: 312    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm