SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
0
8
8
6
3
6
Hoạt động Đảng 30 Tháng Mười Một 2018 5:25:00 CH

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn

 

Trong 9 tháng năm 2018, UBND quận Bình Thạnh triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính năm 2018 theo chương trình, kế hoạch đề ra với kết quả 7/8 chỉ tiêu hoàn thành, 8 nhiệm vụ thực hiện.
Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của chương trình cải cách hành chính, quận tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo các đơn vị thông tin tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính của quận và phường trên Bản tin Gia Định, Cổng thông tin điện tử quận và Tờ tin phường; thường xuyên lồng ghép tuyên truyền cải cách hành chính vào phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị địa phương.
Qua đó, góp phần hoàn thành 6 chỉ tiêu theo chương trình: tỷ lệ hài lòng của người dân qua khảo sát từ hệ thống đánh giá hài lòng tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của quận (đạt 92%, vượt so với chỉ tiêu đề ra); tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trên cổng thông tin một cửa điện tử của quận (đạt 99,9%); số lượng thủ tục hành chính đang áp dụng tại quận được đưa vào cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 41 thủ tục, tăng 28 thủ tục so với năm 2017; đảm bảo duy trì 100% các văn bản, tài liệu công tác được trao đổi trên hệ thống mạng công nghệ thông tin và hộp thư điện tử; 100% thủ tục hành chính của quận đã được áp dụng ISO điện tử và 100% thủ tục hành chính phường được áp dụng quy trình ISO; 100% thủ tục hành chính của quận đã được cập nhật, công bố công khai trên cổng thông tin điện tử quận và niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả. Ngoài ra, UBND quận đang thực hiện chỉ tiêu tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất các đơn vị, phòng ban, các UBND phường về công tác cải cách hành chính, công vụ năm 2018, qua đó đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực quản lý của các phòng ban, đơn vị và các UBND phường nhằm phát hiện những mô hình, cách làm sáng tạo để nhân rộng; đánh giá những thuận lợi, khó khăn, những vấn đề mới phát sinh trong công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị và có những biện pháp chấn chỉnh kịp thời, trong đó chú trọng kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính, tiếp công dân, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức đối với người dân và tổ chức. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quận và các UBND phường thường xuyên tự kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, công vụ, thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị.
thu hà

Số lượt người xem: 327    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm