SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
0
8
8
7
5
3
Hoạt động Đảng 30 Tháng Mười Một 2018 11:55:00 SA

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát

 

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác kiểm tra, kiểm soát gắn liền với hoạt động lãnh đạo của Đảng. Theo Người, lãnh đạo tất yếu phải có kiểm tra; "kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định bớt đi", "Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết". Tư tưởng Người luôn là kim chỉ nam định hướng cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong suốt quá trình hoạt động.
Về mục đích của công tác kiểm tra, Bác Hồ viết: "Có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tát của Nhân dân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời". Theo Người, kiểm tra để quyết định vấn đề cho đúng; để biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được tổ chức thi hành như thế nào, có thật sự đi vào cuộc sống để mang lại lợi ích cho Nhân dân hay không. Nếu kiểm tra không tốt thì "Nghị quyết một đằng, thi hành một nẻo" mà Đảng vẫn không hay biết. Lúc đó, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước không những trở nên vô ích, mà còn làm tổn hại đến lòng tin của Nhân dân đối với Đảng. Có kiểm tra "mới biết rõ ưu điểm và khuyết điểm của các mệnh lệnh và Nghị quyết"; mới ngăn chặn sai lầm, sửa chữa thói hư, tật xấu, thải loại những kẻ thoái hóa, biến chất, hoặc những kẻ vụ lợi chui vào trong Đảng; để tuyển chọn, đề bạt, cất nhắc cán bộ được chính xác, khách quan.
Về cách thức kiểm tra, Bác chỉ rõ: "Kiểm tra phải có hệ thống nghĩa là khi đã có Nghị quyết, thì phải lập tức đốc thúc sự thực hành Nghị quyết ấy, phải biết rõ sự sinh hoạt và cách làm việc của cán bộ và Nhân dân địa phương ấy. Có như thế mới kịp thời thấy rõ những khuyết điểm và những khó khăn, để sửa đổi các khuyết điểm và tìm cách giúp đỡ để vượt qua mọi sự khó khăn. Người cũng phê phán một số cấp ủy Đảng coi nhẹ và không chú ý lãnh đạo công tác kiểm tra, thậm chí cho rằng công tác kiểm tra là "vạch lá tìm sâu", làm giảm thành tích của đơn vị, địa phương; đó là thành kiến sai lầm, cần phải sửa chữa.
Về yêu cầu đối với cán bộ kiểm tra, Bác Hồ cũng nhắc nhở: "… các Ủy ban và cán bộ kiểm tra phải học tập và thấm nhuần đường lối, quan điểm của Đảng, phải luôn luôn chú ý nâng cao khả năng chuyên môn, phải cố gắng công tác, phải trau dồi đạo đức cách mạng. Đặc biệt là phải nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, phải thật thà phê bình và tự phê bình để làm gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật của Đảng. Phải chí công vô tư, không thiên vị, không thành kiến".
 
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, kiểm soát, nhiều năm qua, cấp ủy đảng và tổ chức đảng các cấp luôn coi kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng. Bởi lãnh đạo thì phải kiểm tra, lãnh đạo mà không kiểm tra, coi như không lãnh đạo; đặc biệt là nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên và có chuyển biến tích cực. Cơ quan kiểm tra các cấp đã xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có vi phạm, kể cả cán bộ cao cấp; nhiều vụ tiêu cực, tham nhũng cũng được tập trung xử lý với thái độ kiên quyết, nghiêm minh tạo hiệu ứng tích cực, có tác dụng giáo dục, răn đe, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm vẫn còn những yếu kém, tồn tại cần sớm được khắc phục, nhất là tình trạng chưa coi trọng công tác kiểm tra để phòng ngừa, chưa chú trọng phát huy nhân tố tích cực cũng như công tác giám sát trong Đảng và giám sát của Nhân dân chưa được quan tâm đúng mức. Mặt khác số lượng các cuộc kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm còn thấp; tính chủ động, kết quả, chất lượng, tác dụng ngăn ngừa, giáo dục chưa cao…
Tư tưởng và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát luôn có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhất là trong giai đoạn toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Qua đó, bảo đảm góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân.
 xq (th)

Số lượt người xem: 313    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm