SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
0
9
0
0
3
8
Hoạt động Đảng 30 Tháng Mười Một 2018 11:55:00 SA

Ngành kiểm tra Đảng - Bảy thập kỷ phát triển và hoàn thiện

 

Ngày 16/10/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị số 29-QN/TW về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương (do đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Trung ương Đảng ký). Quyết nghị quy định rõ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Kiểm tra, đồng thời chỉ rõ: "Đảng ta hiện đương lãnh đạo cuộc kháng chiến và kiến quốc của dân tộc. Phong trào mỗi ngày một tiến, nên công việc của Đảng mỗi ngày một phức tạp. Mỗi việc của Đảng cần phải thấu suốt từ trên xuống dưới, chính sách của Đảng phải được thi hành đầy đủ. Vì vậy Trung ương quyết định thành lập Ban Kiểm tra đi xuống các khu xem xét chủ trương của Đảng có được thi hành và có sát đúng không, đồng thời xem xét sự thi hành kỷ luật trong Đảng để thu thập kinh nghiệm giúp Trung ương bổ khuyết chính sách của Đảng".
Từ đó đến nay, suốt chặng đường lịch sử 70 năm qua, cơ quan kiểm tra các cấp của Đảng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng, tích cực và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, cơ quan kiểm tra đã giúp các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực tiễn cuộc sống; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp ủy; việc giữ gìn bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, phương pháp, tác phong công tác, lề lối sinh hoạt của cán bộ, đảng viên.
Từ đó, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, giúp các cấp ủy Đảng làm hạt nhân lãnh đạo và đoàn kết toàn dân, toàn quân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.
 
 
Lãnh đạo quận trao Giấy khen cho các cá nhân đạt giải hội thi viết bài “Bác Hồ với công tác kiểm tra”. (Ảnh: VM)
 
Trong 42 năm qua, từ khi thành lập quận Bình Thạnh đến nay, mặc dù có nhiều khó khăn, hệ thống cơ quan kiểm tra của Đảng bộ quận đã từng bước trưởng thành. Trong mọi thời kỳ cách mạng kể cả những thời điểm cam go nhất, các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng luôn tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, bền bỉ phấn đấu để thực hiện nhiệm vụ. Cùng với việc thực hiện chức năng do Điều lệ Đảng quy định, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thường xuyên thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do cấp ủy giao, tích cực tham mưu thực hiện nhiều nội dung quan trọng như: việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn quận; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng; kiểm tra, giám sát về sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm qua tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng; việc chỉ đạo, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với các vụ việc phức tạp, nổi cộm hoặc đơn, thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo mà dư luận quan tâm. Những công việc mà Ủy ban Kiểm tra các cấp đã triển khai luôn thể hiện tư tưởng “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả” với phương châm xử lý “công minh, chính xác, kịp thời”.
Qua kiểm tra, giám sát, Quận ủy và các cấp ủy Đảng của quận đã kịp thời phát hiện, chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung những chủ trương, biện pháp cho sát hợp, chấn chỉnh công tác quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; chỉ đạo xử lý nghiêm, kịp thời khi có sai phạm, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Thực tiễn đó đã minh chứng công tác kiểm tra, giám sát của Quận ủy Bình Thạnh đã góp phần rất quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, những thành quả phát triển kinh tế - xã hội và củng cố an ninh - quốc phòng trên địa bàn quận.                
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra, dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Quận ủy, cơ quan kiểm tra các cấp và từng đồng chí cán bộ kiểm tra Đảng tại quận luôn nỗ lực phát huy vai trò, vị trí của mình theo Nghị quyết hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII để phục vụ Nhân dân tốt hơn và đề cao “Sự nêu gương của cán bộ, đảng viên. Bởi sự nêu gương này có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, cũng là phẩm chất của người cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là cán bộ ngành kiểm tra càng phải luôn nêu gương, đi đầu; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật; bản thân phải thật sự thanh liêm; có quan điểm đoàn kết đúng đắn và tình cảm cách mạng sâu sắc; phải có dũng khí đấu tranh, thật sự công tâm, khách quan, chính trực. Đồng thời, thường xuyên kiện toàn bộ máy Ủy ban Kiểm tra các cấp gắn với công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ để tạo nguồn cán bộ kiểm tra của Đảng tinh thông nghiệp vụ kiểm tra, am hiểu nhiều lĩnh vực, bám sát thực tiễn, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng là một dịp để chúng ta ôn lại và tự hào về những thành tích vẻ vang trong thời gian qua; vun đắp bề dày truyền thống vẻ vang của ngành kiểm tra Đảng là tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật. Đồng thời, qua đó quyết tâm thúc đẩy công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tiến lên một bước mới, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội quận Bình Thạnh lần thứ XI, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân quận nhà.
 thu hà

Số lượt người xem: 327    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm