SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
3
5
2
6
0
1
Hoạt động Đảng 13 Tháng Năm 2019 9:40:00 SA

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

 

Ngày 17/4/2019, Quận ủy Bình Thạnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018.
Chủ trì hội nghị đồng chí Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận.
Năm 2018, công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ được tăng cường, nhất là công tác đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và phản bác các quan điểm sai trái. Song song đó, triển khai nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chủ đề năm 2018. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 01 của Thành ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong chi bộ; nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hoàn thành tốt công tác phát triển đảng viên (đạt 108,57%); công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được tập trung thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được tăng cường; việc xem xét, kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, công minh, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở từng bước đi vào nền nếp, công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực; các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy.Riêng công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên có những điểm mới. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2018, có 9 cơ sở Đảng đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tỷ lệ 18%; 71 chi, Đảng bộ trực thuộc cơ sở đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 17,9%đảm bảo yêu cầu theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, không có cơ sở Đảng yếu kém. Về phân tích chất lượng đảng viên có 745 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỷ lệ 8%, 5.936đồng chí đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 63,8%.
Tại hội nghị có 5 báo cáo tham luận của đơn vị Đảng bộ Khối cơ quan UBND quận, Đảng bộ Phường 5, 11, 15, 19. 
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2018 của các chi, Đảng bộ trực thuộc; đồng thời nhấn mạnh, năm 2019 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, vì vậy cấp ủy các cấp tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với chủ đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng đổi mới công tác thi đua; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát, công tác vận động Nhân dân trong năm 2019; tập trung chuẩn bị thật tốt Đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).
 
Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy khen thưởng 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2018, 3 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm (2014 - 2018), 32 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2014 - 2018), 9 tập thể hoàn thành xuất sắc công tác tổ chức năm 2018 và 18 tập thể hoàn thành xuất sắc công tác Văn phòng cấp ủy năm 2018. 
· Ngày 09/4/2019, Đảng ủy Khối cơ quan Đảng - Đoàn thể tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018.
Đồng chí Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Đảng - Đoàn thể chủ trì hội nghị.
Trong năm qua, Đảng ủy đã tăng cường lãnh đạo các chi bộ tập trung tham mưu cho thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức các nội dung, hoạt động theo chương trình làm việc năm 2018; tổ chức hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 để đánh giá, rút kinh nghiệm và kịp thời đề ra giải pháp tiếp tục tập trung thực hiện đến cuối nhiệm kỳ; quan tâm công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ đảng viên; hoàn thành vượt chỉ tiêu công tác phát triển Đảng; quản lý chặt chẽ đảng viên; công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thực hiện đảm bảo nội dung theo chương trình năm đề ra; các chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018 được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch; Đảng ủy được Ban Thường vụ Quận ủy đánh giá xếp loại là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
Đại biểu tham dự thảo luận sôi nổi các giải pháp khắc phục hạn chế, những đổi mới, sáng tạo thực hiện tại các đơn vị trong năm 2019. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lâm Đình Thắng yêu cầu cấp ủy các các đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm rút ngắn các quy trình, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, tham mưu tốt cho Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy về công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát, công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng trong năm 2019.
 
Để ghi nhận những thành tích của các tập thể, cá nhân, Đảng ủy khen thưởng tập thể Chi bộ cơ quan UBMTTQVN quận đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2018, 11 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
· Ngày 18/4/2019, Đảng ủy Khối cơ quan UBND quận tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018.
Tham dự có đồng chí Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng. Đồng chí Phan Văn Định, QUV - Phó Chủ tịch UBND quận - Bí thư Đảng ủy khối cơ quan UBND quận chủ trì hội nghị.
Hội nghị thông qua báo cáo tóm tắt về công tác xây dựng Đảng năm 2018; các kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát và kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Quận ủy yêu cầu trong năm 2019, Đảng bộ khối cần lãnh đạo các chi bộ rà soát, đánh giá các nguyên nhân của hạn chế để khắc phục; tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ quận. Đồng thời, cần quán triệt đến cán bộ, đảng viên, phải thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính; đặc biệt thực hiện tốt và có hiệu quả các hoạt động trong đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

     Tại hội nghị, Đảng ủy khen thưởng 6 tập thể và 18 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.                                                                                                                    

                                                                                                                                                              PHƯƠNG UYÊN - THU HÀ


Số lượt người xem: 273    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm