SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
2
4
0
3
8
Hoạt động Đảng 13 Tháng Năm 2019 9:35:00 SA

Chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước

 

Ngày 05/4/2019, UBND quận Bình Thạnh ban hành văn bản về tổ chức thực hiện Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước.
Lãnh đạo quận yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận và các Chủ tịch UBND phường: tổ chức quán triệt Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước, đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện các cuộc họp trong hoạt động của đơn vị và trong hoạt động của các tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành mà đơn vị là cơ quan thường trực, đảm bảo đúng nguyên tắc và quy định về chế độ họp theo quyết định nêu trên.
Ngoài ra, cần tuân thủ các quy định và chịu trách nhiệm khi tổ chức cuộc họp; kết luận rõ ràng, cụ thể về nội dung họp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo được đưa ra tại cuộc họp, kịp thời xử lý những vấn đề mới phát sinh. Cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc, Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị để phù hợp với các quy định được nêu tại quyết định này.                                                                                                                                                          THU HÀ

Số lượt người xem: 491    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm