SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
0
9
3
0
2
6
Hoạt động Đảng 02 Tháng Năm 2019 11:55:00 SA

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

 

Ngày 27/3/2019, UBND quận Bình Thạnh ban hành kế học thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn quận Bình Thạnh năm 2019.
Văn bản nêu rõ đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ và giải quyết thủ tục hành chính.
Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và các Chủ tịch UBND phường tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, các văn bản của các cấp. Đối với UBND các phường cần tập trung công khai các nội dung: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm; các công trình, tiến độ thực hiện, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng…; niêm yết công khai nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc của Nhân dân; việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, các khoản huy động Nhân dân đóng góp... Thực hiện tốt quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố - Mặt trận và khu phố, đảm bảo các hoạt động tuân thủ đúng quy định của pháp luật; tăng cường nắm tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để giải quyết kịp thời những bức xúc chính đáng của Nhân dân thuộc thẩm quyền của phường và kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Tiếp tục duy trì thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phường trong phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước trên các lĩnh vực. Đồng thời, cần tăng cường vai trò lãnh đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về thực hiện quy chế dân chủ; phát huy quyền làm chủ của tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, công khai, minh bạch các nội dung liên quan đến quyền lợi chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện quy chế dân chủ gắn liền với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, tinh thần đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Ngoài ra, cần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân; đảm bảo tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định, kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tình trạng khiếu nại tồn đọng, kéo dài. Thường xuyên tự kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị và các Ủy ban nhân dân phường, phát hiện và xử lý kịp thời những cán bộ, công chức, viện chức có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi công vụ.
THU HÀ

Số lượt người xem: 233    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm