SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
2
4
6
3
6
Hoạt động Đảng 02 Tháng Năm 2019 11:50:00 SA

Thực hiện “Năm đột phá cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội”

 

Ngày 01/3/2019, Quận ủy Bình Thạnh ban hành kế hoạch giữa Ban Dân vận Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận về phối hợp thực hiện “Năm đột phá cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội”.
Trên cơ sở cụ thể hóa nội dung chương trình phối hợp công dân vận giữa Ban Dân vận Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận giai đoạn 2017 - 2021 với những nội dung và giải pháp hiệu quả để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thực hiện đầy đủ nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ và phục vụ Nhân dân đối với các cơ quan và công chức Nhà nước; đẩy mạnh công tác dân vận trong xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao nhận thức trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận, trách nhiệm phục vụ Nhân dân.
Trong công tác tuyên truyền, cần thực hiện thường xuyên nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và nhiệm vụ công tác dân vận đến các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên bằng nhiều hình thức phù hợp gắn với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội”; tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước về quan điểm, nhận thức, kỹ năng công tác dân vận trong thực thi công vụ và thái độ phục vụ Nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện có hiểu quả công tác quản lý nhà nước, các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận của chính quyền với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Nâng cao chất lượng xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử, phong các theo quy định của UBND thành phố. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Tiếp tục thực hiện quy định về thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn, xây dựng quy chế giám sát việc giải quyết hồ sơ trễ hạn tham mưu thực hiện thư xin lỗi đối với các đơn vị. Khảo sát hài lòng của Nhân dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tuyên truyền sâu rộng các văn bản của Trung ương, thành phố về công tác dân vận, Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”. Phối hợp tăng cường công tác nắm tình hình Nhân dân, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức làm tốt công tác vận động Nhân dân tại nơi làm việc và nơi cư trú.
Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung 5 không: “Không để người nghèo, người yếu thế tụt hậu, bị bỏ quên”; “Không gây phiền hà cho Nhân dân và doanh nghiệp”; “Không xả rách bừa bãi ra đường phố và kênh rạch”; “Không vi phạm luật giao thông đường bộ” và “Không tụ tập gây rối ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự an toàn nơi cư trú và trên đường phố”. Tập trung củng cố nâng cao chất lượng các tổ chức tự quản về an ninh trật tự trong Nhân dân, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tiếp tục triển khai xây dựng mô hình “Nhóm Facebook, Zalo” kết nối điện thoại di động trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm.
Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phòng, ban chuyên môn và các ủy ban nhân dân phường triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Ban Dân vận Quận ủy chủ trì kiểm tra việc triển khai thực hiện.
THU HÀ

Số lượt người xem: 513    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm