SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
3
8
4
2
6
0
Văn hóa - Xã hội 13 Tháng Năm 2019 10:35:00 SA

Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”

 

Ngày 03/5/2019, UBND quận Bình Thạnh ban hành văn bản về việc phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” và thực hiện giảm sử dụng túi ni lông trên địa bàn quận.
Nhằm tuyên truyền vận động, kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi hành vi, thói quen sử dụng nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy góp phần giảm ô nhiễm môi trường. UBND quận đề nghị UBMTTQVN, các đoàn thể, phòng ban trực thuộc quận, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận và các UBND phường tuyên truyền vận động công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị hạn chế sử dụng túi ni lông, thay thế bằng sản phẩm dễ phân hủy, có thể tái sử dụng, thân thiện với môi trường như túi giấy, túi vải sử dụng nhiều lần, túi ni lông tự phân hủy sinh học trong các hoạt động của cơ quan; và “nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần” như ống hút, hộp xốp, sản phẩm nhựa đựng thức ăn, cốc, thìa…; chủ động chiếu phim tuyên truyền về “chất thải nhựa - tác hại và hành động của chúng ta” do phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp. Đối với các Ban quản lý chợ: phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” đến cán bộ, viên chức, người lao động và tiểu thương; cập nhật danh sách các tiểu thương đã chuyển hoàn toàn sang sử dụng túi thân thiện với môi trường.
Đồng thời, giao các UBND phường tuyên truyền sâu rộng đến các đơn vị hành chính sự nghiệp, người dân trên địa bàn về hạn chế sử dụng túi ni lông và phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trong khu dân cư, cơ quan, đơn vị. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường quận chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền chống rác thải nhựa và thực hiện giảm sử dụng túi ni lông trên địa bàn quận; cung cấp phim tuyên truyền “chất thải nhựa - tác hại và hành động của chúng ta” qua địa chỉ email cho các đơn vị nêu trên; báo cáo kịp thời UBND quận các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và tổng hợp kết quả triển khai phong trào trong năm 2019.      
                                                                                                          AK

Số lượt người xem: 222    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm