SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
3
2
5
3
7
1
Tuyên truyền Đại Hội Đảng các cấp 01 Tháng Mười Hai 2020 8:50:00 SA

Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bình Thạnh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

 

         Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bình Thạnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13/8/2020 tại Hội trường B - Ủy ban nhân dân quận với sự có mặt của 241 đại biểu chính thức tham dự Đại hội, với chủ đề “Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; xây dựng quận Bình Thạnh phát triển bền vững”. Sau đây là những kết quả chủ yếu của Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bình Thạnh lần thứ XII - nhiệm kỳ 2020 - 2025:
         I. ĐÁNH GIÁ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG 5 NĂM 2015 - 2020
         Năm năm qua, cùng với thành phố và cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Bình Thạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Được sự quan tâm lãnh đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân quận nhà, nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai thực hiện tạo cảnh quan đô thị ngày càng khang trang và môi trường thuận lợi thu hút các doanh nghiệp, phát triển kinh tế, góp phần tăng nguồn thu ngân sách hằng năm. Tuy nhiên, quận Bình Thạnh đang trong quá trình cải tạo chỉnh trang đô thị, dân số đông, nhiều sông, rạch và các khu dân cư cũ, cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế, một số dự án trọng điểm chậm triển khai; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp... tác động nhất định đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận. Song với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm cao và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Bình Thạnh đã phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI đề ra.
         1. Những chuyển biến trên địa bàn quận trong 5 năm qua
         - Tổng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đều tăng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng tăng dần tỷ trọng giá trị các ngành thương mại - dịch vụ. doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tăng về số lượng và số vốn đăng ký. Thu ngân sách nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.nhiều công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng đã góp phần thay đổi cảnh quan đô thị của quận. Hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai được đảm bảo; công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng được tăng cường, lĩnh vực môi trường có nhiều chuyển biến tích cực.
         - Sự nghiệp giáo dục tiếp tục được đầu tư phát triển toàn diện, quy mô mạng lưới và loại hình trường lớp đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh; chất lượng giáo dục - đào tạo được nâng lên; công tác xây dựng xã hội học tập, khuyến học, khuyến tài được quan tâm, việc định hướng, đào tạo, giới thiệu việc làm được chú trọng, góp phần kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh, chất lượng ngày càng nâng cao; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp tục phát triển đạt nhiều thành tích cao. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội gắn với thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, đến cuối nhiệm kỳ toàn quận không còn hộ nghèo theo tiêu chí của thành phố; phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách có công được đẩy mạnh; lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình có nhiều tiến bộ, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.
          Công tác quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được củng cố, tăng cường; lực lượng Công an, Quân sự được nâng cao về bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu hằng năm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục giữ vững; phạm pháp hình sự được kéo giảm; công tác phòng, chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ được tăng cường, kịp thời xử lý các sự cố cháy, nổ.
         Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị được tăng cường; các cấp ủy đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng gắn với việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác tại 100% Tổ dân phố - Mặt trận, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
          Công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được đẩy mạnh; công tác phát triển đảng viên đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ; công tác quản lý đảng viên ngày càng chặt chẽ gắn với thực hiện nghiêm việc rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Thực hiện đảm bảo công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ đúng quy trình, quy định. Chất lượng kiểm tra, giám sát được nâng cao, việc thi hành kỷ luật trong Đảng, tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo trong Đảng và thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định gắn với đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; từ đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.
          Hoạt động của Hội đồng nhân dân quận và phường sau khi được tái lập thực hiện đảm bảo nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Hiệu lực, hiệu quả quản lý của Ủy ban nhân dân được nâng lên gắn với tăng cường công tác cải cách hành chính; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh dân vận chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; đồng thời, tăng cường công tác tiếp công dân, tiếp xúc, đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Công tác cải cách tư pháp được tập trung đẩy mạnh, hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật được nâng cao, thực hiện việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.
          Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng tiếp tục được đổi mới; công tác dân vận của các cơ quan nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng phong trào thi đua Dân vận khéo được nâng lên, đa dạng trên các lĩnh vực; quy chế dân chủ cơ sở được chú trọng; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới hướng về cơ sở; từng bước phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động.
          2. Hạn chế - yếu kém
          Tốc độ phát triển kinh tế được duy trì nhưng chưa bền vững; việc triển khai một số công trình trọng điểm chưa đảm bảo tiến độ. Công tác quản lý đất công và tài sản công chưa chặt chẽ. Tình trạng xây dựng không phép, sai phép vẫn còn; công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - xã hội đôi lúc thiếu tập trung. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một vài lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội có lúc, có nơi chưa được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, các giải pháp kéo giảm phạm pháp hình sự chưa thực sự căn cơ. Việc nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân có lúc chưa kịp thời và sâu sát; công tác định hướng thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân chủ yếu tập trung ở lực lượng nòng cốt; công tác nắm tư tưởng cán bộ, đảng viên và tâm trạng Nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời; việc nhận diện và đánh giá mức độ các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở một vài chi bộ chưa mạnh dạn, chưa sát thực tế; việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt Tổ dân phố - mặt trận ở một số nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao.
         Tiến độ thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy còn chậm; chất lượng, hiệu quả, nội dung kiểm tra, giám sát của một số tổ chức đảng chưa cao; chưa đi sâu vào các nội dung trọng tâm, chưa đảm bảo chất lượng. Vẫn còn một vài cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức công tác dân vận. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là ở khu phố chưa thật sự rõ nét, hoạt động chưa đồng đều; còn lúng túng trong lựa chọn nội dung, phương pháp giám sát, phản biện xã hội và thiếu sự đeo bám, kiến nghị các cơ quan chức năng chỉ đạo, giải quyết theo quy định; việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” ở một số nơi chưa được nhân rộng, hiệu quả chưa cao.
         3. Nguyên nhân - Một số kinh nghiệm
         3.1 Nguyên nhân đạt được
        - Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố; sự hỗ trợ của các ban xây dựng đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy và các sở, ngành thành phố.
        - Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình, nghị quyết, kế hoạch sát với thực tiễn; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; quan tâm tiếp xúc, đối thoại, giải quyết kịp thời các phản ảnh, kiến nghị chính đáng của Nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.
        - Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chú trọng đổi mới phương thức, nội dung chỉ đạo, điều hành, hoạt động góp phần phát huy dân chủ, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đề ra.
        - Nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu; chú trọng bố trí, đề bạt đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, uy tín.
        3.2 Nguyên nhân hạn chế
        * Khách quan
        Sự bất cập, không đồng bộ, chồng chéo giữa các quy định về pháp luật, nhất là pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình xử lý hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ dự án trên địa bàn, từ đó ảnh hưởng môi trường đầu tư kinh doanh của quận.
        Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp; sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các trang mạng xã hội đã ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là công tác tuyên truyền, định hướng thông tin và phản bác các quan điểm sai trái trong nội bộ.
        * Chủ quan
        Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận được phân công phụ trách tham mưu trên một số lĩnh vực có lúc, có việc chưa chủ động tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy các giải pháp mới trong chỉ đạo thực hiện nên kết quả đạt được chưa cao. Một vài đồng chí còn tập trung nhiều cho công tác chuyên môn, chưa sắp xếp công việc khoa học nên chưa tham dự đầy đủ các cuộc họp với cơ sở được phân công phụ trách, từ đó, thiếu sâu sát, đeo bám, theo dõi, hướng dẫn và báo cáo kịp thời cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy những khó khăn vướng mắc của cơ sở để chỉ đạo xử lý.
         Một vài cấp ủy chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, nắm dư luận xã hội, định hướng thông tin; chỉ đạo chưa chặt chẽ việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt Tổ dân phố - mặt trận; chưa sâu sát trong gắn kiểm tra, giám sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị; chưa nghiên cứu kỹ quy định về công tác kiểm tra, giám sát, về Quy định số 1374-QĐ/TU; còn ngại đụng chạm khi kiểm tra dấu hiệu vi phạm.
         Trách nhiệm tham mưu của một vài phòng ban, đơn vị trong tổ chức thực hiện một số mặt công tác chưa kịp thời, chưa đạt yêu cầu; một số cán bộ, đảng viên nhận thức về chức trách, nhiệm vụ chưa cao; kỹ năng vận động, thuyết phục chưa đảm bảo; chưa có sự chủ động, sáng tạo trong công tác; chưa thật sự gương mẫu, nêu gương trong thực thi nhiệm vụ; năng lực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công việc.
         3.3 Các bài học kinh nghiệm
         Một là, giữ vững đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và huy động mọi nguồn lực để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
        Hai là, nhận thức đúng vai trò, vị trí công tác xây dựng Đảng; kết hợp toàn diện công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước và hiệu quả tuyên truyền, vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; thường xuyên coi trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.
         Ba là, phải nghiêm túc, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị; xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chú trọng vai trò kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng và công tác giám sát, phản biện của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
         Bốn là, luôn quán triệt nâng cao nhận thức trách nhiệm, thực hiện đúng các nguyên tắc về thẩm quyền và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Chú trọng bố trí, đề bạt đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, uy tín, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức năng động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, phải luôn gắn bó với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chăm lo nguyện vọng chính đáng cho Nhân dân.
         Năm là, tăng cường công tác tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước, nhất là đối với các vụ việc tồn đọng phức tạp, khiếu nại, tố cáo của công dân có thể phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người, phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ cương, ngăn ngừa, khắc phục tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, phòng ban, đơn vị trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo công khai, minh bạch, đảm bảo chính xác, khách quan, tạo niềm tin cho Nhân dân và ổn định tình hình an ninh chính trị địa phương.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
         II. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN QUẬN, XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ QUẬN TỪ NĂM 2020 ĐẾN NĂM 2025
         1. Mục tiêu tổng quát
         “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, nhất là người đứng đầu; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường sống tốt cho người dân, xây dựng quận Bình Thạnh phát triển bền vững”.
          2. Các chỉ tiêu chủ yếu
          2.1. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn quận tăng bình quân 10% đến 11%/năm.
          2.2. Hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước hằng năm từ 1% - 3%.
          2.3. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề
đạt 87% trên tổng số lao động làm việc; tạo việc làm mới cho 30.000 lao động (bình quân 6.000 lao động/năm), tỷ lệ thất nghiệp dưới 3,7%.
          2.4. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn hộ nghèo Thành phố còn dưới 0,5%, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với 2020 là 1,3 lần.
          2.5. Đến cuối năm 2025, đạt 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học
(từ 3 tuổi đến 18 tuổi); 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày; 90% học sinh trung học cơ sở được học 2 buổi/ngày.
          2.6. Đến cuối năm 2025, tổng tỷ suất sinh đạt ít nhất 1,4 con/phụ nữ (tuổi sinh đẻ) (hướng tới 2030: 1,6 con/phụ nữ).
          2.7. Đến cuối năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 23 m2/người.
          2.8. Tiếp tục duy trì 100% tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch; không còn
hộ dân sử dụng nước ngầm cho sinh hoạt gia đình và sản xuất.
          2.9. Duy trì 100% chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn y tế trên địa bàn quận được thu gom và vận chuyển theo đúng quy định.
        2.10. Đến cuối nhiệm kỳ, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự thấp hơn so với nhiệm kỳ trước; hằng năm tỷ lệ điều tra khám phá án từ 75% trở lên.
        2.11. Tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính
nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên.
        2.12. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm;
cử tuyển đảng viên nhập ngũ đạt tỷ lệ từ 1% trở lên.
        2.13. Đến cuối nhiệm kỳ phát triển 1.100 đảng viên, trong đó, phát triển đảng viên là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đạt 65%. Tỷ lệ đảng viên trong giáo viên đạt từ 33% trở lên. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước, không có cơ sở đảng yếu kém. Hằng năm thành lập 3 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các chung cư có đủ điều kiện.
        2.14. 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt trách nhiệm
nêu gương theo Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
        2.15. Kiểm tra, giám sát đối với 100% tổ chức đảng, đảng viên về thực hiện các thông báo, kết luận sau kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp.
        2.16. Đến cuối nhiệm kỳ có 65% Tổ dân phố - Mặt trận có đảng viên là tổ trưởng hoặc tổ phó; tỷ lệ tập hợp thanh niên 70% vào tổ chức Đoàn, Hội. Tỷ lệ tập hợp phụ nữ hàng năm tăng thêm 2% so với năm trước. Thành lập 100% công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có đủ điều kiện.
        3. Chương trình, đề án, công trình trọng điểm
        Các chương trình trọng điểm
        - Chương trình chỉnh trang đô thị và phát triển nhà ở giai đoạn 2020 - 2025.
        - Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2025.
        - Chương trình nâng cao chất lượng gia đình văn hóa gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc giai đoạn 2020 - 2025.
        Đề án Xây dựng quận Bình Thạnh trở thành đô thị thông minh.
        Các công trình trọng điểm
        - Xây dựng mới, cải tạo mở rộng 15 trường học: Trường Mầm non 2B, 11B, 15, 17, 19, 22, 25C, 26B, 27B; Trường Tiểu học Phường 11, 12, 17, Bình Lợi Trung; Trường Trung học cơ sở Trương Công Định, Trung học cơ sở Cù Chính Lan.
        - Công trình đầu tư hạ tầng, cải tạo, nâng cấp vỉa hè: thực hiện dự án nối thông hẻm 5 Nơ Trang Long và hẻm 8 Hoàng Hoa Thám; mở rộng từ 2 đến 3 tuyến hẻm có đặc điểm cần thiết về giao thông; mở rộng đoạn cuối đường Vạn kiếp nối ra đường Phan Xích Long. Cải tạo nâng cấp từ 5 - 7 vỉa hè trên địa bàn quận, dự án cải tạo rạch nhánh Cầu Sơn, rạch nhánh kênh Thanh Đa.
       - Đầu tư xây dựng: Trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại Phường 12; xây dựng khu thương mại Bình Lợi Phường 13; xây dựng khu Công viên Phường 12; xây dựng trụ sở Công an quận; cải tạo, sửa chữa nâng cấp chợ Bà Chiểu.
       - Hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án: dự án mở rộng, nâng cấp đường Chu Văn An (từ ngã năm Bình Hòa đến cầu Chu Văn An); chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - đoạn 3, Phường 28; dự án mở rộng đường Ung Văn Khiêm và xây dựng nút giao thông Đài liệt sĩ tại Phường 25 và Phường 26; dự án cụm chung cư lô số Cư xá Thanh Đa; dự án cải tạo chỉnh trang rạch Xuyên Tâm; triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án rạch Văn Thánh, cụm chung cư lô chữ Cư xá Thanh Đa.
         III. KẾT QUẢ BẦU BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN KHÓA XII, ĐOÀN ĐẠI BIỂU ĐI DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ XII:
         Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII gồm 41 đồng chí và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.
         - Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa XII đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Quận ủy. Đồng chí Vũ Ngọc Tuất được bầu giữ chức vụ Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Đồng chí Triệu Lệ Khánh, Đồng chí Hoàng Song Hà được bầu làm Phó Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra Quận ủy và Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Đào, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy khóa XII.
          Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng bộ quận đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI.
BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Số lượt người xem: 105    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm